Zadłużają się, by spłacać długi

Gmina Krasnystaw bierze 2 mln zł kredytu, a powiat krasnostawski – 1,6 mln zł. Cel? Spłata starego zadłużenia.

Gmina Krasnystaw i powiat krasnostawski ogłosiły właśnie przetargi na udzielenie „długoterminowych kredytów na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek”. Powiat chce zadłużyć się o kolejne 1,6 mln zł. Z bankiem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, chce zawrzeć umowę jeszcze w tym roku, ale pierwszą ratę w wysokości 25 tys. zł chciałby zapłacić dopiero za rok. Kredyt ma obciążać budżet powiatu aż do września 2027 roku. Jego spłata odbywałaby się w 12 ratach po 25 tys. zł i 26 ratach po 50 tys. zł.

Jeszcze większy kredyt chce zaciągnąć gmina Krasnystaw. Tu w grę wchodzi 2 mln zł, spłacane do 2029 r. Pierwsze raty kredytu gmina chciałaby zapłacić jednak dopiero w 2019 r. (cztery raty po 25 tys. zł), a od 2021 do 2029 r. samorząd spłacałby już po 200 tys. zł rocznie (cztery raty po 50 tys. zł). (kg)