Zagrożenie ptasią grypą

Dzikie ptaki zza wschodniej granicy mogą przynieść do nas zjadliwą ptasią grypę. Hodowców drobiu i gołębi pocztowych obowiązują obostrzenia.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o ryzyku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. W jego komunikacie czytamy, że w ostatnim czasie stwierdzono nowe ogniska grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu, a region ten jest jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy. Ta sytuacja może sprzyjać ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce. W związku z tym inspekcje weterynaryjne przypominają o obowiązujących środkach bioasekuracji, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

– U nas nie stwierdzono ognisk ptasiej grypy, ale zagrożenie jest, dlatego hodowcy drobiu muszą zastosować się do zaleceń – mówi Agnieszka Lis, powiatowy lekarz weterynarii w Chełmie.

Rolnicy i hodowcy drobiu w ramach tzw. chowu przyzagrodowego muszą pamiętać o: karmieniu i pojeniu drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; utrzymywaniu drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami; przechowywaniu paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem; unikaniu pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);

zgłaszaniu lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu; po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umyciu rąk wodą z mydłem; używaniu odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu; zaleca się osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu. Zalecenia dla hodowców gołębi pocztowych: karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich; przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here