Zajrzeć za Wielki Mur

Pokaz tradycyjnego tańca smoka, warsztaty kaligrafii i węzełków, pokazy sztuk walki, występy muzyczne oraz niezwykłe potrawy czekały na wszystkich, którzy w środę, 11 maja odwiedzili KUL.
– To już czwarte takie wydarzenie, którego celem jest promowanie chińskiej kultury wśród studentów i mieszkańców Lublina. Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie naszymi warsztatami i pokazami, co nas bardzo cieszy – mówi Dominika Mundzik, prezes koła naukowego studentów sinologii KUL.
Uczestnicy mogli nauczyć się podstawowych zwrotów chińskich oraz dowiedzieć się, jaka jest chińska rodzina i nowe, „wschodząceh” miasta w Chinach. Specjalny występ przygotowali również studenci z Yangtze Normal University w Chongquing, którzy studiują na KUL w ramach wymiany studenckiej.
Studia na kierunku sinologia prowadzone są na tej uczelni od 2012 roku. Program studiów kładzie nacisk na praktyczną znajomość języka chińskiego. Obejmuje również zajęcia z translatoryki, umożliwiające praktyczny trening w tłumaczeniach ustnych i pisemnych z różnych dziedzin. Studenci poznają także historię, kulturę i literaturę chińską. Obecnie na tym kierunku kształci się 110 osób. Od roku akademickiego 2013/14 studenci KUL uczestniczą w wymianie studenckiej z Yangtze Normal University (YZNU) w Chongqing.
– Uważałam, że po trzech latach nauki znajomość języka chińskiego nie jest wystarczająca, więc postanowiłam kontynuować studia – mówi Agnieszka Niedźwiadek, studentka I roku II stopnia sinologii. – Moim zdaniem najciekawsza tutaj jest różnica kultur, możliwość poznawania całkiem innego podejścia do życia, nowych faktów, smaków w kuchni, architektury, sztuki, muzyki. Studia na KUL dają szansę na wyjazd do Chin, dzięki czemu możemy na żywo poznawać to, czego się uczymy. Chciałabym pracować w Chinach choćby przez kilka lat, a po tych studiach mamy szerokie spektrum możliwości, ponieważ możemy być między innymi tłumaczami, pośrednikami w biznesie, przewodnikami wycieczek.
Od stycznia 2015 r. przy uniwersytecie działa Centrum Egzaminacyjne Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), przeprowadzające państwowe egzaminy znajomości języka chińskiego dla obcokrajowców. Natomiast od końca 2015 na uniwersytecie działa Centrum Polsko-Chińskie, jednostka naukowo-badawcza popularyzująca język i kulturę chińską.MG

News will be here