Zakazy!

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii Andrzej Leńczuk, starosta krasnostawski, apeluje do mieszkańców powiatu o rozsądek i stosowanie się do wydanych zaleceń.

Z dniem 25 marca rząd wprowadził nowe obostrzenia w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Nadal pozamykane są szkoły, urzędy pracują zdalnie, ciężko dostać się do lekarza, nie pracują fryzjerzy, pozamykane są restauracje. Do nowych obostrzeń dołączono np. ograniczenie w swobodnym przemieszczaniu się. – Obostrzenie to nie dotyczy po pierwsze, dojazdu do pracy – przypomina starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk. – Oznacza to, że pracownicy, właściciele firm, prowadzący gospodarstwa rolne mają prawo dojechać do miejsca swojej pracy.

Mogą również przemieszczać się w celu zakupu towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością zawodową – dodaje. Po drugie zakaz nie dotyczy wolontariatu na rzecz walki z koronawirusem. – Osoby zaangażowane w walkę z epidemią, wspomagające osoby potrzebujące, które nie powinny wychodzić z domu i, lub, przebywające na kwarantannie, mogą przemieszczać się w ramach tej działalności – podkreśla. Trzeci wyjątek to „załatwianie spraw niezbędnych do życia codziennego”.

– Możliwe jest przemieszczanie się w celu dokonania niezbędnych zakupów, wykupu lekarstw, wizyty u lekarza, opieki nad bliskimi czy spaceru z psem – przypomina Leńczuk. Co warte podkreślania przemieszczać można się jedynie w grupie do dwóch osób (obostrzenie to nie dotyczy rodzin). – Obowiązuje też zakaz zgromadzeń, spotkań, imprez oraz zebrań. Dotyczy to również zgromadzeń religijnych. Wyjątkiem są obrzędy religijne, np. pogrzeby, w których uczestniczy nie więcej niż 5 osób, nie wliczając osób sprawujących posługę – mówi starosta.

Starostwo informuje też, że w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 od 12 marca wstrzymane zostają przyjęcia planowane do oddziałów zabiegowych i zachowawczych SPZOZ w Krasnymstawie. Decyzja obowiązuje do odwołania. (k)