Zakochaj się w Hannie

W sobotę (28 stycznia) w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Hannie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach realizowanego przez młodzież z terenu gminy projektu ,,Zakochajmy się w Hannie”, który to projekt jest częścią szerszego programu „Równać szanse”.

Program „Równać Szanse” jest inicjatywą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Celem projektu realizowanego przez grupę młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Hannie jest zwiększenie jej aktywności na rzecz lokalnej społeczności. Młodzi podejmą ambitne zamierzenia, co umocni ich pozytywny wizerunek w środowisku. Poprzez wspólne działania poczują się pewniejsi siebie, odkryją swój twórczy potencjał, zaufają swojej intuicji, a dzięki osiągnięciu zamierzonego celu będą mieć satysfakcję, że pomimo trudności, jakie napotkali, sukces został osiągnięty.
Podczas trwania projektu ,,Zakochajmy się w Hannie”, który potrwa od 28 stycznia do 5 sierpnia 2017 r. młodzież weźmie udział w warsztatach fotograficznych i artystycznych, wykona serię fotografii ukazujących miejsca cenne historycznie, kulturowo i przyrodniczo z terenu gminy Hanna. Ich prace zostaną zaprezentowane na wystawach stałych i czasowych, w miejscach szczególnie odwiedzanych przez turystów i mieszkańców oraz podczas dużych imprez. Uczestnicy projektu poprzez penetrację terenu stworzą dokumentację, z której po selekcji oraz przygotowaniu odpowiedniego materiału powstanie folder promocyjny. Młodzi uczestnicy projektu zaplanują oraz zorganizują otwarcie sezonu turystycznego w Galerii Twórców Ludowych ,,Organistówka” oraz ,,Finał Projektu”. Koordynatorem akcji jest Anna Kazimieruk, natomiast młodzi ludzie, którzy go realizują to: Katarzyna Sarnacka, Agata Mąkosa, Łukasz Sarnacki, Michał Bojarski, Jakub Reps, Patrycja Hrycak, Martyna Cenian, Gabrysia Sarnacka, Julia Chaciówka, Wiktoria Korneluk, Wiktoria Kozicka, Katarzyna Milart, Karol Dawidiuk, Izabela Demianiuk, Weronika Dawidiuk i Martyna Waszczeniuk. (b)