Zakopower, Jurksztowicz, Przybylska i… Bohun z Wołodyjowskim

23-25 września – to daty tegorocznego XVII Festiwalu Trzech Kultur. Ale zacznie się już w czwartek (22 września) pojedynkiem Wołodyjowskiego i Bohuna na dziedzińcu czworoboku. A w tle występy orkiestry Krzesimira Dębskiego i Anny Jurksztowicz.

Tegoroczny Festiwal znów zabłyśnie feerią gwiazd. W piątek recital Sławy Przybylskiej i klezmerów z Klezmafour. W sobotę – chór Perfectum z Kijowa i spektakl Oleny Leonenko w reżyserii Janusza Głowackiego. Natomiast ostatniego dnia warsztaty teatralne Mariusza Bonaszewskiego i Hanny Śleszyńskiej i koncert zespołu Zakopower.
Oczywiście to wszystko okraszone, jak zwykle, dziesiątkami wydarzeń, spektakli, wystaw, filmów, prelekcji i innych atrakcji.
– To będzie jak zwykle wydarzenie wyjątkowe, pełne magicznego kulturalnego przepychu. Postaramy się nawet, aby jego wyjątkowość przemieniła się w tym roku w unikatowość – mówi nieco tajemniczo Andrzej Romańczuk, starosta włodawski.
Szczegółowy program podamy w najbliższym czasie. Ale na pewno już trzeba rezerwować sobie czas na ostatni weekend września do Włodawy.
Trzy dni dla trzech kultur – tak najkrócej można scharakteryzować Festiwal. Festiwal to trzydniowa impreza przygotowywana przez Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe Włodawy”. Główny gospodarz i organizator festiwalu realizuje w ten sposób ekumeniczny program ochrony, edukacji i promocji miejscowej tradycji pogranicza kultur, tolerancji i koegzystencji wyznawców prawosławia, judaizmu i katolicyzmu – twórców dziejów Włodawy. Festiwal Trzech Kultur kontynuowany jest co roku dzięki ścisłej współpracy Muzeum z parafią rzymskokatolicką we Włodawie i parafią prawosławną. Dzięki temu najważniejsze wydarzenia festiwalowe – koncerty, z udziałem znakomitych wykonawców, odbywają się w zabytkowych świątyniach Włodawy: zespole synagogalnym, cerkwi prawosławnej pw. Narodzenia NMP oraz kościele św. Ludwika z remontowanym obok klasztorem oo. paulinów. Stanowią one najlepszą scenerię dla festiwalowych przedsięwzięć. Niezmienny od kilkunastu lat jest układ merytoryczny festiwalu. Piątek – to dzień poświęcony tradycji kultury żydowskiej, sobota – prawosławnej, niedziela – katolickiej.