Zakup mieszkania a własna działalność

Zatrudnienie kredytobiorcy ma dla banków szczególne znaczenie, zwłaszcza w przypadku finansowania zakupu nieruchomości. Liczą się nie tylko dochody, ale również sposób ich uzyskiwania. Przedsiębiorca, który prywatnie stara się o kredyt mieszkaniowy, musi spełnić inne wymogi niż zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Ważne jest skompletowanie wszystkich dokumentów oraz odpowiedni staż prowadzenia działalności.
Zakup mieszkania w oparciu o wieloletni kredyt wiąże się z koniecznością udowodnienia bankom stabilizacji finansowej i zdolności do udźwignięcia dodatkowego zobowiązania. Właściciel działalności gospodarczej i zatrudniony na umowę o pracę muszą przejść podobną drogę po finansowanie zakupu nieruchomości – różnice leżą w dokumentacji. W przypadku etatu należy przedstawić w pierwszej kolejności zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wyciąg z konta. Przedsiębiorca musi udowodnić wiarygodność nie tylko swoją, jako kredytobiorcy, ale również prowadzonej przez siebie działalności.

Staż firmy na pierwszym miejscu

Właśnie dlatego tak ważny jest czas funkcjonowania firmy na rynku. Wszystko zależy od oferty kredytowej, jednak najczęściej dopiero półroczny staż pracy w oparciu o samozatrudnienie pozwala na staranie się o kredyt na cele mieszkaniowe. Im dłużej przedsiębiorca prowadzi działalność, tym lepszy jej obraz otrzymuje instytucja finansowa. Niektóre banki udzielają finansowania dopiero po osiemnastu miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej.
– Droga po kredyt hipoteczny w przypadku własnej firmy jest bardziej skomplikowana. Dla banku najważniejsze jest zbadanie aktualnej sytuacji firmy, jej kondycji finansowej i historii działań. Zeznania podatkowe z ostatnich lat są niezbędne, by móc ubiegać się o kredyt. Jeśli przedsiębiorca wykaże w nich stratę, musi odłożyć na później plan zakupu mieszkania ze wsparciem banku. Wśród wymaganych dokumentów są również te potwierdzające dochody – wszystko zależy od sposobu rozliczania działalności – wyjaśnia Marta Sewerynek-Otwinowska, dyrektor działu analiz Futuro Finance.

Zaświadczenia, których oczekuje bank:

* wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
* z ZUS – o niezaleganiu z tytułu składek, oryginał,
* z urzędu skarbowego – o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych, oryginał,
* wyciągi z rachunku firmowego oraz osobistego (lub oświadczenie o nieposiadaniu konta firmowego).
Bank wymaga od przedsiębiorcy przedstawienia zeznania podatkowego:
* PIT 36 lub PIT 36L z ostatniego roku (lub dwóch ostatnich lat), z pieczęcią urzędu skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów, ewentualnie z potwierdzeniem nadania, tzw. UPO – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jeśli zeznanie składne jest drogą elektroniczną,
* PIT/B (załącznik do PIT 36),
* PIT/O, jeśli nastąpiło w danym roku odliczenie np. na dzieci lub za internet (nie jest to dokument obligatoryjny),
* księga przychodów i rozchodów lub rachunek zysków i strat za okres bieżący.
Uporządkowana sytuacja finansowa
Kolejnym krokiem, który zbliża właściciela firmy do zakupu nieruchomości, jest potwierdzenie terminowej regulacji opłat związanych z prowadzoną działalnością.
Ważne, by regularnie opłacać składki i podatki na długo przed uruchomieniem procedury kredytowej. Analityk banku może zweryfikować historię płatności np. z ostatnich sześciu miesięcy, by zbadać rzetelność i wiarygodność klienta – ważne, gdy przedsiębiorca stara się o kredyt hipoteczny:
* minimum 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej – w niektórych bankach okres minimalny prowadzonej działalności wynosi nawet 18 miesięcy
* liczy się uregulowana sytuacja w urzędzie skarbowym oraz ZUS – brak zaległości
* terminowe opłacanie podatków i składek wynikających z prowadzonej działalności.
* zeznanie podatkowego z poprzedniego roku oraz książka przychodów i rozchodów lub rachunku zysków i strat za okres bieżący.
Kredyt hipoteczny w oparciu o samozatrudnienie wymaga przemyślanych kroków i odpowiedniego przygotowania. Czas oczekiwania na decyzję banku oraz obliczanie zdolności kredytowej opierają się na tych samych czynnikach, które są brane pod uwagę w przypadku klientów indywidualnych. Po dopełnieniu formalności i skompletowaniu niezbędnych dokumentów można przystąpić do działania. Pierwszym etapem procesu jest złożenie wniosku kredytowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz dowodem osobistym kredytobiorcy. – Po wstępnej pozytywnej weryfikacji następuje złożenie dokumentów technicznych, czyli tych związanych z nieruchomością, którą chce nabyć klient. Komplet dokumentów technicznych uzyskamy od dewelopera, jeśli nieruchomość jest nabywana na rynku pierwotnym lub od osoby prywatnej, jeśli zakup odbywa się na rynku wtórnym – mówi Marta Sewerynek-Otwinowska. Warto również wiedzieć, że przedsiębiorca ma prawo zaliczyć część raty kredytu hipotecznego do kosztów prowadzenia działalności. Informacje o szczegółach tego kroku można uzyskać u księgowego lub w urzędzie skarbowym.
Futuro Finance, oprac. KB