Załóż mundur

Straż Graniczna w tym roku planuje przyjąć do służby ok. 65 osób. Telefoniczne zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 20 maja.

 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie wznowił przyjmowanie podań do służby. Pierwsza dziesiątka zostanie przyjęta do służby przygotowawczej jeszcze w lipcu, a pozostałe 55 osób w październiku.
O pracę w formacji mogą starać się osoby posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, które były niekarane za przestępstwo (także skarbowe) oraz posiadają co najmniej średnie wykształcenie. Ponadto kandydat powinien mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych), zaś w dniu przyjęcia do służby jego wiek nie może przekroczyć 35 lat.
Aspirujący do służby po weryfikacji złożonych dokumentów kierowani są na rozmowę kwalifikacyjną, potem kilkugodzinne testy psychologiczne, aż wreszcie badanie wariografem. Ci, którzy zaliczą te najtrudniejsze części, pojadą do jednego z ośrodków SG zdawać testy sprawnościowe, z wiedzy ogólnej i języka obcego. Tam też przechodzą kolejną rozmowę kwalifikacyjną. Zero punktów na którymkolwiek z etapów eliminuje automatycznie z rekrutacji. Do służby przyjęci zostają wyłącznie najwyżej ocenieni.
Mimo że na starcie młodzi funkcjonariusze na kokosy nie mają co liczyć, chętnych do służby co roku nie brakuje. Praca w mundurówce to bezpieczna opcja na przyszłość, a oprócz samej pensji dostaje się jeszcze dodatek mundurowy i „trzynastkę”. Nic dziwnego, że w ostatnio prowadzonym naborze zgłosiło się aż 1600 chętnych. Pracę w służbie rozpoczęło 110 osób. (pc)