Zamknąć Waśniewskiego?

Mieszkańcy ul. Waśniewskiego żądają zmiany organizacji ruchu. Chcą, by ze względu na bezpieczeństwo ich ulica, do czasu modernizacji, była ślepa. – Od kiedy stała się jednokierunkowa, przybyło na niej samochodów, stała się też bardziej hałaśliwa. Sama droga i chodniki są mocno zniszczone – podkreślają. Sprawą ma zająć się komisja do spraw organizacji ruchu drogowego.
Blisko 30 mieszkańców ul. Waśniewskiego wystąpiło do prezydent Agaty Fisz z wnioskiem o zamknięcie ulicy, do czasu wykonania jej kapitalnego remontu z nowymi chodnikami i modernizacją nawierzchni włącznie.
Obecnie na ul. Waśniewskiego obowiązuje ruch jednokierunkowy. Samochody mogą poruszać się w stronę dworca dla busów przy ul. Targowej.
– Od kiedy wprowadzono jednokierunkowy ruch na naszej ulicy, pogorszyło się bezpieczeństwo – mówi jeden z mieszkańców. – Mamy na myśli pieszych, nas samych, a także nasze budynki, usytuowane niemalże przy samej drodze. Samochodów przybyło, a kierowcy zrobili sobie z ulicy Waśniewskiego doskonały skrót do alei Armii Krajowej. Nagminnym zjawiskiem jest przekraczanie dozwolonej prędkości i hałas. Apelowaliśmy do władz miasta o montaż spowalniaczy, ale efektów nie ma do dziś.
Stan techniczny drogi na Waśniewskiego jest opłakany. Nawierzchnia wymaga natychmiastowej przebudowy, co podkreślają mieszkańcy w liście do prezydent Fisz. Podobnie wyglądają chodniki. Są zniszczone, krzywe.
– Po opadach deszczu domy są schlapane przez przejeżdżające samochody do wysokości okien, co powoduje szybsze niszczenie budynków. Wiele z nich ma po kilkadziesiąt lat. Kierowcy parkują auta na i tak wąskim chodniku, utrudniając pieszym przejście – żali się nasz Czytelnik.
W ostatnich latach na ul. Waśniewskiego już dwukrotnie była zmieniana organizacja ruchu. Najpierw z drogi jednokierunkowej na dwukierunkową, a następnie znów w jednokierunkową. – Fakt, iż ulica Waśniewskiego wymaga modernizacji jest bezsporny, ale nie sposób jednocześnie wyremontować wszystkich ulic – podkreśla Agata Fisz, prezydent Chełma. – Tak czy inaczej, miasto będzie analizowało koszty tego przedsięwzięcia, rozważając możliwości umieszczenia tego zadania w przyszłorocznym budżecie. Natomiast wniosek dotyczący zmiany organizacji ruchu, zgodnie z wymogami, skierujemy do komisji do spraw organizacji ruchu drogowego, w skład której wchodzą, oprócz przedstawicieli urzędu i służb drogowych, także inne instytucje, jak np. policja czy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie – wyjaśnia A. Fisz. (ps)