Zanurzeni w Księdze Życia

Pod hasłem „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia” 26 kwietnia br. rozpoczął się XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny.


Organizatorzy wydarzenia nawiązują do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Święty Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wielu narodom świata. Codziennie czytał i rozważał teksty Biblii, interpretował, głosił i przeżywał je w swojej codzienności. Wielki Papież wypełniał posłannictwo zlecone apostołom i ich następcom przez zmartwychwstałego Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie narody! (Mt 28,19).

Papież Benedykt XVI nazywał Biblię „kodem kulturowym Europy”. Papież Franciszek zachęca wiernych, by codziennie otwierali Pismo Święte i nie rozstawali się na co dzień chociażby z kieszonkowym wydaniem Biblii – dzieła, które zawiera wielowiekową mądrość pokoleń, mądrość Bożą i ludzką, często daje odpowiedź na nasze współczesne dylematy życiowe. Określa naszą tożsamość, to, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, ku czemu kierujemy swoje kroki, w czym upatrujemy sens życia i jego cel.

Rozwijający się w Polsce apostolat biblijny może być jedną z bardzo ważnych odpowiedzi na wciąż aktualne wołanie św. Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Czytanie Pisma Świętego jest odnowieniem relacji z Bogiem opartej na pragnieniu poznania Go i Jego interwencją w historię ludzką. Historia Zbawienia jest odkryciem, że Słowo Boże jest żywe i zawsze aktualne. To ono ukształtowało naszą tożsamość jako Polaków i stanowiło światło w najcięższych chwilach naszego narodowego życia.

Inauguracji Tygodnia Biblijnego w Niedzielę Biblijną – 26 kwietnia – towarzyszyło IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego, nawiązujące do przeżywanej niedawno rocznicy chrztu Polski. Moderatorem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej jest ks. prof. Mirosław S. Wróbel. We wszystkich parafiach na Tydzień Biblijny zaplanowana jest uroczysta intronizacja Pisma Świętego związana z zachętą do systematycznej, indywidualnej lektury Księgi Życia.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, które jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski

Elżbieta Kasprzycka