Zapalili znicze pamięci

Grupa 55 harcerzy z lubelskiego hufca ZHP (9. Świdnicka Drużyna Harcerek „Talba” oraz 54. Lubelska Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Celestis”) odwiedziła przed świętami Bożego Narodzenia Lwów. Młodzież przyjechała, żeby zapalić znicze na grobach Polaków pochowanych na Cmentarzy Łyczakowskim.
Taka akcja została zorganizowana po raz pierwszy. Jej inicjatorem i jednym z organizatorów jest Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta Lublin. – Na tym cmentarzu pochowanych jest wielu wybitnych Polaków, których groby odwiedzane są przeważnie w okresie jesiennym, przed Świętem Wszystkich Świętych. Jak dotąd nikt z Lublina nie wyjeżdżał w okresie bożonarodzeniowym, a warto, by i teraz cmentarz był pod dobrą opieką – wyjaśnia radny. – Zawieziemy w sumie około 800 zniczy – dodaje. W akcję włączyli się również pracownicy MPK Lublin i pięciu lubelskich radnych, którzy razem z młodzieżą odwiedzili cmentarz. Jednym z punktów wizyty na Ukrainie było również spotkanie z konsulem generalnym RP, lwowskimi radnymi oraz polskimi harcerzami mieszkającymi we Lwowie, którzy odebrali od młodzieży z Lublina i Świdnika Betlejemskie Światło Pokoju. Harcerze przywieźli ze sobą książki, które przekazali dzieciom z ubogich polskich rodzin mieszkających na Ukrainie.
(EM.K.)