Zaplanuj Zielony Budżet 2020

Do końca roku w Lublinie powstanie kilkanaście nowych, zielonych skwerów

Do końca października ratusz czeka na pomysły mieszkańców do IV edycji Zielonego Budżetu. Do wykorzystania jest pula 2 milionów złotych.


– Oryginalne propozycje mieszkańców wzbogacają przestrzeń, są dla nas inspiracją, a wiele inicjatyw staje się początkiem realizacji szerszych działań na terenie miasta, jak na przykład miejskie łąki kwietne. Zachęcam wszystkich lublinian do zgłaszania swoich projektów – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.

– Ocena merytoryczna zakończy się po nowym roku, następnie ogłoszona zostanie lista projektów do realizacji – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego Ratusza. Dodatkowo istnieje możliwość skonsultowania swojego pomysłu z ekspertami z Fundacji Krajobrazy. Najbliższe spotkania z nimi, przy ul. Cyruliczej 3 odbędą się w czwartek, 17 października – od godz. 16.00 i w czwartek, 24 października – od godz. 16.00. W sprawach związanych z konsultacją merytoryczną Zielonego Budżetu mieszkańcy mogą się kontaktować z Biurem Miejskiego Architekta Zieleni, tel. 81 466 26 86, maz@lublin.eu. W kwestiach związanych z wypełnieniem formularza, czy kwestiami formalnymi mieszkańcy mogą konsultować się z: Biurem Partycypacji Społecznej, tel.: 81 466 25 63, zielony@lublin.eu

Skwery rosną, jak grzyby po deszczu

Do końca tego roku w tramach trzeciej edycji Zielonego Budżetu zrealizowanych zostanie w sumie 26 projektów. Teraz powstają np. dwa skwery kieszonkowe wzdłuż ul. Kunickiego, skwer przy ul. Dulęby, przy ul. Głuskiej i ul. Lwowskiej, przy skrzyżowaniu ul. Nadbystrzyckiej i ul. Glinianej oraz ul. Zygmunta Augusta. Wiele dzieje się też na ulicy Zamojskiej, gdzie specjalną ochroną objęto rosnące wzdłuż tej ulicy drzewa. Wiosną wykonano wokół nich rewitalizację gleby i systemów korzeniowych, a obecnie trwa demontaż części płyt chodnikowych i powiększanie naturalnego terenu wokół drzew. Podobne prace przy współudziale Zarządu Dróg i Mostów przeprowadzone zostaną przy drzewostanie na ul. Kapucyńskiej.

Na jesieni zaplanowano także zabiegi pielęgnacyjne na 22 drzewach nad Zalewem Zemborzyckim. Zabezpieczone zostaną zwłaszcza korony drzew. Aby uniknąć drastycznych redukcji konarów, co często doprowadza do śmierci drzew, na pięciu z nich zastosowane zostaną podwiązania koron linami. Zaplanowane jest również przeprowadzenie cięć sanitarnych i usuniecie martwych i umierających stojących drzew tzw. posuszu. Trwają konsultacje społeczne dotyczące opracowania koncepcji zagospodarowania wąwozu Pokoleń (tzw. mały wąwóz za siłownią Paco na ul. Zana) i Zaułku Hartwigów na Starym Mieście. W trakcie realizacji są również wnioski mieszkańców dotyczące powstania koncepcji zagospodarowania terenów przy pętli na ul. Wojciechowskiej.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa na cztery nowe skwery: przy ul. Radzyńskiej, gdzie koncepcja zagospodarowania terenu będzie obejmować cały wąwóz przy tej arterii, przy ul. Misjonarskiej, pomiędzy ul. Bronowicką, ul. Firlejowską i rzeką Bystrzycą, a także zagospodarowanie terenu znajdującego się przy Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” przy ul. Grodzkiej 11 na Starym Mieście. (EM.K.)