Zapraszamy na Kongres Nowej Mobilności 2019

9 i 10 września w Lublinie odbędzie się Kongres Nowej Mobilności 2019. To pierwsza konferencja branżowa w Polsce, poświęcona elektromobilności, skierowana do polskich samorządów, której organizatorami są Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Związek Miast Polskich. Patronat nad wydarzeniem objęła największa w Europie organizacja zajmującej się rozwojem rynku elektromobilności – The European Association for Electromobility (AVERE). Medialnie organizatorów wspierać będzie także „Nowy Tydzień”.


Kongres Nowej Mobilności 2019 to wyjątkowe na skalę europejską wydarzenie, stanowiące forum zrównoważonego transportu, miejsce wymiany idei i wiedzy eksperckiej na najwyższym poziomie merytorycznym. Jego celem jest propagowanie realizacji najbardziej obiecujących innowacyjnych koncepcji nowej mobilności, aby umożliwić przenoszenie ich z obecnej pozycji do głównego nurtu zastosowań w transporcie miejskim.

Współistnienie publicznego transportu zbiorowego, systemów car-sharingu czy miejskich rowerów, w oparciu o rozwiązania zeroemisyjne, to kwintesencja idei smart city, opartej na nowoczesnych technologiach i równowadze różnych systemów.

Do udziału w kongresie zaproszeni zostali w szczególności włodarze polskich miast, przedstawiciele rad gmin, ale także pracownicy samorządowi w urzędach gminnych, powiatowych i marszałkowskich, a także pracownicy jednostek zależnych, w których zakresie odpowiedzialności znajduje się elektromobilność i kwestie zrównoważonego transportu.

W gronie polskich i międzynarodowych liderów rynku, praktyków oraz ekspertów, przedstawiciele samorządu i administracji centralnej będą analizować i omawiać dostępne na rynku, najbardziej skuteczne i innowacyjne rozwiązania w zakresie zero- i niskoemisyjnego transportu, a także dzielić się zdobytym doświadczeniami w tym zakresie. W ramach KNM 2019 przewidziano 20 eksperckich sesji panelowych, 6 głównych ścieżek tematycznych, liczne prezentacje, warsztaty i imponującą strefę expo. Do dyspozycji uczestników kongresu będzie 13 tys. mkw. powierzchni i 11 sal nowoczesnej przestrzeni konferencyjnej lubelskiego centrum.

Ponadto, w trakcie wydarzenia zostanie podpisana Deklaracja Miast na rzecz Elektromobilności oraz zostaną wręczone nagrody Liderów Nowej Mobilności 2019. Wyróżnienia trafią do jednostek samorządu terytorialnego, najbardziej aktywnych w obszarze elektromobilności.