Zaproszenie do udziału w tworzeniu programu rewitalizacji miasta

Burmistrz Wiesław Muszyński zaprasza mieszkańców Włodawy, w szczególności przedsiębiorców, fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe oraz przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących opracowania programu rewitalizacji miasta.

W trakcie spotkania zostanie przedstawiona informacja o zasadach procesu rewitalizacji, a w szczególności roli i udziale mieszkańców, grup nieformalnych i podmiotów instytucjonalnych w tym procesie.
Na stronie Urzędu Miejskiego we Włodawie zostanie utworzona zakładka „Rewitalizacja”, gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli na bieżąco śledzić postęp prac, a następnie wziąć udział w konsultacjach programu.
Terminy spotkań:
16.11.2016 (środa) – sala konferencyjna Urzędu Miejskiego, godz. 16.00 – spotkanie dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, jednostek organizacyjnych miasta, powiatu, województwa oraz instytucji rządowych.
17.11.2016 (czwartek) – sala konferencyjna Urzędu Miejskiego, godz. 16.00 – spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców Włodawy w tym przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych. (p)