Zapuścić żurawia w magistralę

Takie możliwości mają pasażerowie MPK, korzystający z przystanku Os. Górki.02. W jego bezpośrednim sąsiedztwie od kilku miesięcy trwają prace prowadzone przez LPEC przy remoncie tzw. magistrali czubowskiej. Mają się ku końcowi.


„Magistrala czubowska” jest częścią jednego ze strategicznych rurociągów w lubelskim systemie ciepłowniczym. Zasila w ciepło Czuby, Węglin Południowy oraz część Rur, jednocześnie wspomagając hydraulicznie dostawę ciepła systemowego do północnej części Lublina. Modernizowany odcinek sieci liczy sobie ok. 40 lat i wymagał gruntownego oraz kompleksowego przeglądu technicznego.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie strat ciepła w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła i tym samym zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych. Rodzaj prac zależał od stanu starej instalacji, znajdującej się w kanale z olbrzymich betonowych płyt, będącym osłoną rurociągu. Jeżeli były w nim uszkodzone elementy, należało je wymienić. Stare rury mają grubsze ścianki niż współczesne. Jeżeli były w dobrym stanie, pozostały do dalszej eksploatacji. Poprawy wymagały za to łączące je spoiny, gdyż nie spełniają one współczesnych norm. Remont zakładał też wymianę starej izolacji na bardziej efektywną – modułową z pianki poliuretanowej o znacznie niższym współczynniku przenikalności cieplnej i dużej odporności na naprężenia, wilgoć, temperaturę czy starzenie, tworzącej szczelną osłonę rur.

Modernizacja sieci ciepłowniczej biegnącej wzdłuż ulicy Jana Pawła II to część współfinansowanego ze środków UE projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin”. W jego ramach wyremontowane zostaną strategiczne dla miasta, a powstałe w latach 1970-1990 rurociągi zasilające Czuby, Konstantynów, Czechów, Śródmieście, Rury, Kalinowszczyznę, Rudnik, Felin, Bronowice, Hajdów-Zadębie – w sumie 23 km sieci ciepłowniczych. Do tej pory zmodernizowano łącznie 5,4 km rurociągów.

Remont na Jana Pawła jest częścią modernizacji całego odcinka, począwszy od wyjścia z elektrociepłowni na Wrotkowie, poprzez rurociągi w ciągu ulic: Diamentowej, Krochmalnej, Jan Pawła II, Armii Krajowej, Bohaterów Monte Cassino i Nałęczowskiej. Jego długość liczy 4,9 km, z czego przebudowanych zostało 2,6 km, w tym na przebudowywanej obecnie ulicy Krochmalnej.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 75 799 412, 75 zł, w tym 61 087 650 zł to wydatki kwalifikowane. Przyznane dofinansowanie w kwocie 35 600 000 zł pochodzi z Funduszu Spójności w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Prowadzone na Jana Pawła II prace nie były przeszkodą w dostarczaniu ciepła okolicznym mieszkańcom – pierścieniowy układ lubelskiego systemu ciepłowniczego umożliwia dostarczanie go z innej strony. Ciepło dla Czubów płynęło „magistralą czechowską” poprzez system ciepłowniczych połączeń.

Obecnie rurociągi na remontowanym odcinku są już połączone i pracują. Trwają prace wykończeniowe. Termin zakończenia prac na tym odcinku to koniec roku. Pierwsze efekty remontu są już odczuwalne – ciepła woda w kranach jest już nie tyle ciepła, co wprost gorąca. Joanna Dudziak

W następstwie zakładanego w projekcie remontu sieci ciepłowniczej w Lublinie ograniczone zostaną koszty eksploatacyjne i będzie możliwe zmniejszenie nawet o 70% strat ciepła na zmodernizowanych odcinkach. Dodatkowo poprawi się również bezpieczeństwo dostaw ciepła i zminimalizowane zostanie ryzyko awarii. Będzie to skutkowało mniejszym zużyciem paliw w elektrociepłowniach zasilających system ciepłowniczy, co poprawi stan powietrza w Lublinie i jego okolicach. A w liczbach – zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oszacowano na poziomie 27, 875 gigadżuli w skali roku, spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) na 7,788 ton rocznie, a zmniejszenie emisji pyłów na 4,14 ton rocznie.