Zasłużeni dla powiatu wrócili

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa powiat wrócił do organizacji gali „Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego”. W tym roku oprócz mieszkańców gmin tytułem wyróżniono zespoły śpiewacze a także jednostkę ochotniczej straży pożarnej.

Tytuły „Zasłużeni dla Powiatu Chełmskiego” wręczono po raz pierwszy w 2017 roku. Głównym założeniem imprezy było uhonorowanie wyróżniających się osób z poszczególnych, chełmskich gmin – m.in. radnych, przedsiębiorców, rolników czy lokalnych animatorów kultury. Gala przyjęła cykliczny charakter, jednak jej uroczystą organizację, planowaną zawsze w Chełmskim Domu Kultury, przerwała na dwa lata pandemia koronawirusa.

W tym czasie władze powiatu wręczały wyróżnienia laureatom, w kameralnym gronie, przeważnie w trakcie obrad sesji Rad Gmin. W minionym tygodniu powiat wrócił do uroczystych obchodów i 26 października ponownie zorganizowano galę w ChDK. Tym razem laur „Zasłużonych dla powiatu chełmskiego” otrzymali: Wanda Baran, Agnieszka Chmielewska, Mariusz Cichosz, Maria Domańczuk, Stanisław Dyczkowski, Marek Dyć, Zdzisław Gnieździło, Elżbieta Górnik, Tadeusz Hawryluk, Jolanta Jabłońska, Barbara Jamróz, Elżbieta Jaroszyńska, Monika Kastner, Rajmund Kobus, Piotr Kociubiński, Władysław Kowalski, Stefan Kurczewicz, Jerzy Luty, Jadwiga Łazowska, Renaldo Ostrowski, Ks. kan. Krzysztof Proskura, Teresa Prokop, Małgorzata Prystupa, Małgorzata Sarzyńska, Bogdan Sawicki, Ewa Semeniuk, Zenon Słaby, Zbigniew Szczerepa, Edyta Szpindowska, Agata Ścibak, Magdalena Terlecka, Andrzej Wargacki, Hubert Wiciński, Zdzisław Wychadańczuk, Ewa Zając, Andrzej Ziębakowski, OSP Wierzbica, Kapela Sami Swoi, Zespół Flowers, Zespół Pieśni i Tańca Gminy Chełm Uherzacy, Zespół Remedium oraz Zespół Rosa z Kamienia.

Galę uświetnił koncert w wykonaniu zespołu Teatru Muzycznego z Lublina oraz bankiet. (bf, fot. facebook powiat chelmski)