Zastanawiali się nad swoją przyszłością

W Krasnostawskim Domu Kultury, z inicjatywy Weroniki Kasprzak z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Krasnymstawie, zorganizowano konferencję „Przedsiębiorczość i kreatywność drogą do sukcesu”.

W spotkaniu wzięło udział blisko 200 uczniów ze szkół z powiatu krasnostawskiego, głównie osób zmagających się z wyborem dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Zgodnie z programem prelekcje wygłosili: dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Mariusz Ostrowski, Weronika Pazyna i Julia Łusiak reprezentujące krasnostawskie Centrum Charytatywne Caritas oraz Katarzyna Matysiak z Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie. Istotę Młodzieżowych Centrów Kariery OHP przybliżyły Katarzyna Józefacka i Eliza Mazurek – doradczynie zawodowe z MCIZ OHP w Chełmie. Uwagę zebranych skupiła na sobie Monika Semczuk-Sołek (certyfikowany psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Polskiej Federacji Psychoterapii), która zaprezentowała wykład „Sukces zaczyna się w nas”. Duże emocje wzbudziła też debata „Moja ścieżka kariery – czy istnieje sposób na sukces?”. Na pytania młodych osób odpowiadali związani z Krasnymstawem: Karol Sidorowski (grafik komputerowy, prezes Lubelskiego Klubu Futbolu Amerykańskiego), Mateusz Prucnal (psycholog, manager, prezes zarządu fundacji na rzecz rozwoju „Inspirator”),Tomasz Kmicic (szef Wydziału Wdrożeń Systemów Mobilnych i Platformy Connector w Asseco Business Solution S.A.), Kazimierz Ruszniak (prezes Energoremontu) oraz Renata Świętanowska (hodowca koni, właścicielka Stajni Adrenalina). Moderatorem dyskusji był Piotr Tytoń (właściciel Studia Edukacji i Rozwoju Osobistego, trener biznesu i rozwoju osobistego). – Konferencja „Przedsiębiorczość i kreatywność drogą do sukcesu” miała za zadanie zmotywować młodzież do aktywnego wykorzystywania swojego czasu. W jej trakcie poruszane były tematy związane z pogłębianiem wiedzy, czy rozwijaniem umiejętności. Prelegenci mówili o bilansie życiowym, zaangażowaniu, pracowitości oraz o cechach i zależnościach, które są niezbędne, aby osiągać wyznaczone cele – opowiada Dominik Kleszko z KDK.
Spotkaniu towarzyszyły targi edukacyjne. W holu KDK swoją ofertę zaprezentowały uczelnie wyższe z Lubelszczyzny m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie czy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. (kg)