Nie zasypiają gruszek w popiele

Wicepremier Mateusz Morawiecki (w środku) podczas wizyty w Concept Stal B&S Lejman. Z prawej szef chełmskiej firmy - Stanisław Lejman

Chełmska firma Concept Stal B&S Lejman w ciągu najbliższych trzech lat, z pomocą unijnych funduszy i zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, chce wyprodukować nowoczesną linię automatyczną do profilowania blach, będącą wynikiem prac zatrudnionych w niej konstruktorów.

Firma Concept Stal B&S Lejman działa od 1989 r. Zatrudnia około 70 osób. – Zaczynaliśmy od sprzedaży materiałów budowlanych, ale od ponad 20 lat zajmujemy się konstruowaniem i produkcją wysokiej jakości maszyn do profilowania blach – mówi Stanisław Lejman, szef firmy. – Nasze produkty dostosowujemy do indywidualnych rozwiązań, opracowywanych na miarę potrzeb klientów i rozwoju rynku.
Produkowane przez chełmską firmę linie trafiają głównie na europejskie rynki, m.in. do Niemiec, Włoch, Rosji, Węgier, Rumunii, Ukrainy, ale również do odległej Kanady. Concept Stal B&S Lejman w swojej 20-letniej działalności sprzedała setki maszyn. Chełmska firma w swojej branży bardzo szybko znalazła się wśród czołowych producentów w Europie. Ciągle jednak dąży do rozszerzenia rynków zbytu. – Do Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, w ramach działania Internacjonalizacja MŚP, Programu Polska Wschodnia, złożyliśmy wniosek na zwiększenie aktywności gospodarczej naszej firmy i ku naszemu zadowoleniu dostaliśmy dofinansowanie – podkreśla S. Lejman.

W ramach uzyskanej dotacji Concept Stal B&S Lejman zamierza dokonać diagnozy pod kątem umiędzynarodowienia działalności i opracować nowy model biznesowy, który umożliwi jej wejście na kolejne rynki zagraniczne, w tym również pozaeuropejskie. W uroczystości podpisania umowy pomiędzy PARP, a przedsiębiorstwem, zorganizowanej w Chełmie, uczestniczył też wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, który z dużym zainteresowaniem zwiedził firmę. – Ekspansja zagraniczna polskich firm to jeden z naszych priorytetów wyrażonych w planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – mówił wicepremier Morawiecki. – Program Polska Wschodnia oferuje kompleksowe wsparcie właśnie w tym zakresie. Dzięki temu konkursowi rodzime firmy będą miały możliwość wprowadzenia swoich produktów na zagraniczne rynki, a przez to skutecznie rozwiną swoją działalność.
Concept Stal B&S Lejman w ciągu trzech lat zamierza stworzyć najnowszej generacji linię produkcyjną, z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, jakich nie ma żadna firma na świecie. – Złożyliśmy trzy wnioski patentowe i zaproponowane przez nas rozwiązania zamierzamy wykorzystać w procesie produkcji – informuje S. Lejman.
Na terenie firmy, mieszczącej się w Chełmie przy ul. Okszowskiej, powstanie nowa hala produkcyjna z zapleczem biurowym, laboratorium i pracownią konstruktorską. Wiąże się to z dodatkowym zatrudnieniem kilku osób, zwłaszcza konstruktorów.
Chełmska firma na realizację swoich zamierzeń złożyła wniosek do Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu o wielomilionową dotację. Na około 1000 zgłoszeń, jakie wpłynęły do konkursu, dofinansowanie przyznano na realizację 77 projektów. Concept Stal B&S Lejman jest jedyną firmą z regionu, która dostanie finansowe wsparcie. – Zamierzamy doprowadzić nasze przedsiębiorstwo do takiego stanu możliwości produkcyjnych, by pod tym względem dorównać firmom zachodnim. Poprawi to konkurencyjność na rynku, a naszą firmę wprowadzi na wyższy szczebel rozwoju. Stanie w miejscu nic nie daje. Żeby liczyć się w branży, trzeba ciągle inwestować i wdrażać nowe technologie – uważa S. Lejman. (jar)