Zatrzymać ASF

W Świdniku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zebranie zwołano w związku z wystąpieniem na terenie powiatu afrykańskiego pomoru świń.


21 czerwca na terenie niezamieszkałej posesji w Dorohuczy (gm. Trawniki) znaleziono padłego dzika. Próbki pobrane do badań potwierdziły, że zwierzę było chore na afrykański pomór świń (ASF) – groźną, wysoce zakaźną chorobę wirusową świń domowych oraz dzików. Choć to pierwszy i jak dotąd jedyny (stan na piątek 6 lipca) przypadek wystąpienia ASF stwierdzony na terenie naszego powiatu, ale w związku z nim w siedzibie PSP w Świdniku zwołano posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk. W trakcie spotkania lek. wet. Renata Myka, powiatowy lekarz weterynarii w Świdniku przedstawiła aktualną sytuację, omówiła podjęte dotychczas działania i zaleciła dalsze kroki związane z wystąpieniem choroby. W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, pracownicy urzędów, i przedstawiciel nadleśnictwa Świdnik..

– Już prawie rok temu podjęliśmy działania prewencyjne na wypadek wykrycia choroby – mówi starosta Dariusz Kołodziejczyk. – 1 września 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku miało miejsce spotkanie dotyczące przygotowań do powiatowych ćwiczeń zgrywających. Głównym celem tego spotkania było omówienie działań administracji publicznej i służb ratowniczych w przypadku wystąpienia na naszym terenie afrykańskiego pomoru świń. Natomiast 10 września na terenie gminy Trawniki przeprowadziliśmy ćwiczenie doskonalące umiejętności strażaków z OSP z zakresu ratownictwa technicznego, medycznego, działań gaśniczych oraz współpracy z Powiatową Stacją Sanitarna-Epidemiologiczną i Powiatową Inspekcją Weterynaryjną na wypadek wystąpienia ASF. Nasze służby są zatem doskonale przygotowane na walkę z chorobą.

Na szczęście ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem, więc ASF nie stwarza zagrożenia dla naszego zdrowia i życia, ale Starostwo Powiatowe przypomina o zalecanych środkach bezpieczeństwa, by zminimalizować ryzyko zakażenia zwierząt. Wirus ten można przynieść na butach z lasu do gospodarstwa, dlatego potrzebne są maty i zmiana butów przed wejściem do budynków gospodarskich. W padłym, chorym na ASF dziku wirus jest aktywny i zaraża do czterech miesięcy. W mięsie mrożonym wirus przeżywa tysiąc dni, w suszonym trzysta, mielonym 105, we krwi 10-18 tygodni (w temperaturze pokojowej), w kale 11 dni. Niska temperatura konserwuje wirusa. W temperaturze 55 stopni Celsjusza wirus ginie po 45 minutach, a w temperaturze 70 stopni Celsjusza – po 20-30 minutach.

Przed tygodniem informowaliśmy, że w związku z ASF teren całego powiatu świdnickiego został objęty żółtą strefą ochronną. Teraz się to zmienia. 3 lipca, na mocy decyzji UE, jego część zostanie objęta strefą czerwoną.

– Objęty nią został teren całej gminy Trawniki oraz następujące miejscowości gminy Piaski: Brzezice, Brzeziczki, Siedliszczki, część miejscowości Majdan Brzezinki i Kolonii Siedliszczki na wschód od skrzyżowania dróg nr 17 i 12 – informuje Renata Myka.

Gospodarstwa znajdujące się w czerwonej strefie objęte są obostrzeniami. Świnie muszą być zamknięte, bez możliwości kontaktu z dzikimi zwierzętami, a także innymi zwierzętami domowymi (psy, koty). Pasza również musi być zabezpieczona przed jakąkolwiek stycznością z wolno żyjącymi dzikami. W przypadku czerwonej strefy zakazuje się również karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszaru objętą ograniczeniami. Hodowcy są zobowiązani także do wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków, w których utrzymywane są świnie oraz przed wjazdem do gospodarstwa i systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym. Należy również używać odzieży ochronnej i obuwia. Trzeba również prowadzić i aktualizować spisy zwierząt, a każde padniecie świni musi być zgłaszane go lekarza weterynarii. W przypadku uboju na użytek własny na 24 godziny przed tym faktem należy to pisemnie zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Ten wykona badania przed i po uboju. Dopuszcza się ubój w gospodarstwie pod warunkiem, że świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem. Obostrzenia dotyczą także przewozu zwierząt. (w)