Jak zatrzymać medyczny narybek?

Wielu absolwentów Uniwersytetu Medycznego znajdzie pracę za granicą

„Zatrzymajmy młodych lekarzy w Polsce! Pacjencie (a każdy z nas kiedyś nim będzie)! Zgłoś się do swojej przychodni POZ i podpisz pod projektem ustawy przygotowanym przez Porozumienie Zawodów Medycznych” – apeluje Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców.
– Niedobór kadr medycznych jest problemem wieloletnim, ale ostatnio jego natężenie przybiera niebezpieczne rozmiary. Średnia wieku, zarówno pielęgniarek, jak i lekarzy, od lat rośnie. Młodzież kończy studia i wyjeżdża za granicę, gdzie może liczyć na godziwe wynagrodzenie i stabilne warunki pracy – tłumaczy doktor Teresa Dobrzańska-Pielichowska, prezes Związku i zaznacza: – Nie wszyscy, którzy wyjechali, tego chcieli. Dokonali wyboru między ciągłą walką o należne im prawa i poszanowanie zawodu w kraju a świętym spokojem za granicą.
Dowodem na to jest zawiązanie się Porozumienia Zawodów Medycznych, które przygotowało obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia. Projekt zawiera zapisy o wzroście wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Główny cel to zmniejszenie fali emigracji „za kasą” młodych medyków. Starzejące się społeczeństwa wymagają coraz szerszej opieki medycznej, ale na nic się zdadzą technologie medyczne XXI-go wieku, jeżeli brak będzie lekarzy, którzy je zastosują.

Zakazy i nakazy nie wystarczą

Swoje zaangażowanie LZLR-P łączy z opisywanym także przez nas i mocno krytykowanym rządowym projektem pół-przymusowego zatrzymywania w kraju absolwentów studiów medycznych poprzez groźbę zwrotu kosztów nauki w przypadku wykonywania zawodu poza krajem bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu. – Pomijając fakt nierównego traktowania polskich obywateli, rozwiązanie to jest podobne do postawienia znaku ograniczającego prędkość do 30 km/godz. na dziurawej autostradzie. Znacznie lepiej jest wyremontować autostradę i usunąć zbędny zakaz, a będzie szybciej, bezpieczniej i bez nerwów – puentuje prezes Dobrzańska-Pielichowska. Inną drogą chce iść dziewięć organizacji, zrzeszających lekarzy, pielęgniarki i położne, diagnostów medycznych, ratowników medycznych, techników elektroradiologii, laborantów diagnostycznych fizjoterapeutów. Firmowany przez PZM obywatelski projekt zakłada minimalną płacę lekarza w wysokości nie mniejszej niż trzy średnie płace krajowe (resort zdrowia proponował 1,17 – 1,27 średniej), a płacę pielęgniarki na poziomie 1,5 średniej w gospodarce, a także odpowiednie regulacje dla wszystkich branż medycznych. TAK