Zawiało odpady

Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w gminie Włodawa miniony poniedziałek, 13 lutego, wyznaczony był na ich odbiór z Różanki i ze Stawek. Z relacji firmy realizującej usługę odbioru odpadów komunalnych – Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Włodawie wynika, że z powodu dużej ilości śniegu, dojazd do niektórych posesji był utrudniony bądź niemożliwy. W takim przypadku, o ile warunki pogodowe będą korzystniejsze, usługa zostanie ponownie wykonana w najbliższym możliwym terminie. Natomiast jeżeli warunki pogodowe nie poprawią się, odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z terminem wyznaczonym na kolejny miesiąc tj. 15 marca. Pełny harmonogram odbioru odpadów, dla wszystkich miejscowości, można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Włodawa. (ad)