Zawód daje przyszłość

Podczas jubileuszowej gali wojewoda Przemysław Czarnek wręczył prezesowi ZDZ Bogdanowi Oponiowi dyplom uznania wojewody lubelskiego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie obchodził 21 września 70-lecie istnienia. To niezwykle prężnie działające stowarzyszenie oświatowe może się poszczycić wspaniałymi osiągnięciami. Zorganizowało kursy dla ponad 1 miliona 50 tys. osób, szkoły ZDZ ukończyło w sumie 20 tys. uczniów, zdobywających wiedzę w 30 placówkach na terenie całej Lubelszczyzny.


Pierwsze wzmianki o Zakładzie Doskonalenie Zawodowego, wtedy jeszcze pod nazwą Zakładu Doskonalenia Rzemiosła, pojawiły się już w 1943 r. Początkiem działalności były kursy spawalnicze, a lubelska placówka była od początku liderem w organizowaniu wszelkich kursów zawodowych.
– Dzisiejsze święto to dla nas festiwal dumy i radości. Nasza oferta kursowa jest bardzo bogata staramy się dynamicznie odpowiadać na aktualne potrzeby rynku pracy. Naszą misję realizujemy również w szkołach branżowych, policealnych czy technikach dla młodzieży i dorosłych – mówił podczas uroczystej gali Bogdan Opoń, prezes Lubelskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
W najbliższych planach ZDZ jest także otwarcie się na Wschód. Do szkół prowadzonych przez Zakład od dawna uczęszczają uczniowie z Ukrainy, planowana jest także współpraca z Białorusią. W ramach ZDZ działają także warsztaty szkoleniowo-produkcyjne, w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu. – Nasze produkty wytwarzane na rynek zagraniczny i krajowy, przy stosunkowo prostym zapleczu sprzętowym, śmiało konkurują jakością z produktami na rynku – dodaje Bogdan Opoń.
Zespół Warsztatów Szkoleniowych zlokalizowanych w Lublinie produkuje np. szkolne stoły i krzesła. W szkołach ZDZ od ponad 60 lat realizowany jest propagowany obecnie dualny system kształcenia we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, u których uczniowie odbywają praktyki. – Bardzo dziękuję państwu za to, co robicie w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. Na rynku edukacyjnym widzimy w ostatnich latach duży kryzys doskonalenia zawodowego i w związku z tym ZDZ jawi się tutaj, jako wielkie dobro dla nas wszystkich, bo bez państwa pracy w tych kryzysowych latach jakość szkolnictwa zawodowego byłaby dużo niższa niż jest. Dziękujemy za ciągłe podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego. Jesteście tu państwo liderem i wiele państwu zawdzięczamy – podkreślał wojewoda Przemysław Czarnek.
Z okazji jubileuszu wojewoda Przemysław Czarnek wręczył prezesowi Bogdanowi Oponiowi dyplom uznania wojewody lubelskiego. Na ręce pana prezesa prezydent Krzysztof Żuk przekazał medal 700-lecia Lublina. Sześciu nauczycieli uczących w szkołach prowadzonych przez lubelski ZDZ zostało uhonorowanych Medalem Komisji Edukacji Narodowe. – Uczę od 1999 roku chemii, matematyki i trochę informatyki. Moja praca jest dla mnie wszystkim – pasją i przyjemnością. Cała moja najbliższa rodzina była nauczycielami – mówi Marta Ziętarska, nauczycielka w szkole ZDZ w Lublinie. – Moi uczniowie są bardzo różni, może jako szkoła nie wyróżniamy się wynikami, ale pomagamy osobom, którym trudniej się odnaleźć. To ogromna satysfakcja widzieć jak moi uczniowie zdają maturę, znajdują pracę. Chyba nawet ta radość jest większa niż w przypadku tych zdolnych uczniów, którzy sami chcą się uczyć – dodaje. (EM.K.)