Zawsze coś poprawią

Tatary podzieliły tegoroczną rezerwę celową.
Chodzi o budżet w wysokości 129 tysięcy złotych. – Kluczowe będą u nas nakłady na chodniki – zaznacza Józef Nowomiński, przewodniczący rady dzielnicy Tatary
72 tys. zł przeznaczono na sześć zadań związanych z budową i remontami już istniejących chodników. Najwięcej, bo 23 tys. zł, kosztować będzie utwardzenie traktu przy ul. Mełgiewskiej 4 w stronę PH „Tatary”. Remonty obejmą też fragmenty chodników przy ul. Motorowej 3-5, Gospodarczej 20, Przedszkolu nr 34 czy Szkole Podstawowej nr 27.
Wśród innych wydatków przewidziano zakup i instalację sześciu ławek (6,6 tys. zł), rozbudowę placu zabaw nad Bystrzycą (15 tys. zł), zakup dwóch słupów ogłoszeniowych (7 tys. zł), budowę grilla stacjonarnego nad rzeką (8 tys. zł), nasadzenia krzewów w dzielnicy (3 tys. zł). Z dzielnicowej puli organizowane będą wydarzenia: wakacyjny projekt „Bajkolandia” dla dzieci (4 tys. zł), Dzień Dziecka (6 tys. zł), czy dwa turnieje piłkarskie (3 tys. zł). Boisko przy Mełgiewskiej 7-9 zostanie doświetlone za trzy tysiące złotych.CH