Zbliża się Forum Organizacji Pozarządowych

Starosta krasnostawski Janusz Szpak zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu krasnostawskiego na Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Krasnostawskiego, które odbędzie się 20 października o 11.00 w sali konferencyjnej starostwa powiatowego przy ul. Sobieskiego 3. Podczas spotkania odbędą się wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Każdą organizację powinien reprezentować jeden przedstawiciel. – Stąd też na spotkanie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji, fundacji stowarzyszeń, klubów sportowych działających na terenie powiatu krasnostawskiego. Członków Rady wybiera się na okres trzech lat, stąd też dobrze by było, aby wszyscy mieli szanse uczestniczyć w tym wyborze – mówi Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu. – W dalszej części spotkania będziemy rozmawiać na temat powiatowego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych. Zebranie będzie także okazją do rozszerzania współpracy i budowaniu właściwych relacji trzeciego sektora z administracją publiczną – dodaje. (k)