Zbliża się pomór

Blady strach padł na hodowców trzody chlewnej z powiatu krasnostawskiego. Afrykański pomór świń, który dokonuje spustoszenia w powiatach włodawskim i chełmskim, wielkimi krokami zbliża się do Krasnegostawu. Tutejszy powiatowy lekarz weterynarii wydał specjalne zarządzenie w tej sprawie.

Małgorzata Kalinowska, powiatowy lekarz weterynarii w Krasnymstawie, wysłała do wójtów wszystkich gmin powiatu informację o wyznaczeniu obszaru ochronnego (żółtego) obejmującego gminy: Fajsławice, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Gorzków, Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana oraz dla miasta Krasnystaw. Chodzi o zagrożenie rozprzestrzeniającym się coraz bardziej afrykańskim pomorem świń (ASF). – W związku z powyższym informuję, że we wszystkich gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, obowiązują wymagania zgodnie z zapisami rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń – napisała Kalinowska.

Powiatowy lekarz weterynarii rozesłała też do wójtów informację, jak w tym trudnym dla rolników czasie, powinni postępować hodowcy trzody. Nakazuje się im m.in.: karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących, prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa, a nawet rejestru osób wchodzących do pomieszczeń, w jakich trzymane są świnie. Rolnicy mają obowiązek utrzymywać świnie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, do których nie mają dostępu zwierzęta kopytne np. konie. Ważne jest utrzymanie higieny zwierząt, bieżące czyszczenie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń. Hodowcy mają też obowiązek: wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa, wjazdami i wyjazdami do gospodarstwa, a także utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania.

– Zakazuje się: wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym znajdują się świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone ASF – pisze Kalinowska. Do świń nie mogą się zbliżać osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin brały udział w polowaniu. Zakazane jest też karmienie świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszaru objętego lub obszaru zagrożenia oraz wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia. – Wszystkie przemieszczenia dotyczące trzody chlewnej należy zgłaszać do biura powiatowego ARiMRw ciągu 24 godzin od zdarzenia, a padnięcia trzody chlewnej należy niezwłocznie zgłaszać do lekarza weterynarii lub powiatowego inspektoratu weterynarii w Krasnymstawie – informuje Kalinowska.

Z powodu ASF w powiatach włodawskim i chełmskim zabitych zostało już po kilka tysięcy świń. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here