Zbudują fragment ścieżki 

Zarząd Dróg i Mostów szuka firmy, która zaprojektuje i zbuduje ścieżkę rowerową wzdłuż odcinka ulicy Turystycznej.

Chodzi o fragment położony w pobliżu skrzyżowania z ul. Mełgiewską. W planach jest też m.in. przebudowa chodnika, a także dostawa i montaż stojaków rowerowych.

ZDiM ogłosił już przetarg. Wykonawca będzie musiał m.in. „sporządzić dokumentację projektową w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy”, „wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej” oraz sprawować tzw. nadzór autorski. Urzędnicy czekają na oferty do piątku, 19 lipca. Chcą, aby prace na ul. Turystycznej zakończyły się najpóźniej 30 października tego roku. GR