Zbudują Strumykową

Ogłoszono kolejny przetarg na „budowę fragmentu ul. Strumykowej w Lublinie, na odcinku od ul. Lędzian do ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem”. W planach jest też wykonanie sieci wodociągowej. Roboty mają się zakończyć w grudniu tego roku.


Poprzednie postępowanie przetargowe, ogłoszone w połowie lutego przez Zarząd Dróg i Mostów, zostało unieważnione. Wpłynęła tylko jedna oferta. Do przetargu stanęło konsorcjum złożone z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów oraz spółki Altor z Mińska Mazowieckiego. Zaproponowało prawie 650 tysięcy złotych brutto (i 5-letni okres gwarancji).

To dużo więcej niż kwota, jaką maksymalnie zamierzali wydać urzędnicy. Wynosiła ona około 453 tysiące złotych. Postępowanie zostało zatem unieważnione. – „Cena oferty (…) przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” – czytamy w uzasadnieniu decyzji wydanej przez Wydział Zamówień Publicznych Zarządu Dróg i Mostów.

Urzędnicy ogłosili kolejny przetarg. W planie, oprócz „budowy fragmentu ul. Strumykowej na odcinku od ul. Lędzian do ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem”, jest też „wykonanie sieci wodociągowej pomiędzy posesją Strumykowa 4 i 8 wraz z przyłączami w pasie drogowym do posesji Strumykowa 2, 4 i 6 oraz przyłączy kanalizacyjnych do posesji Strumykowa 2 i 4”. Roboty mają się zakończyć najpóźniej 18 grudnia tego roku.

Wykonawca będzie musiał m.in.: „sporządzić dokumentację projektową w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy”, „wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp” oraz sprawować tzw. nadzór autorski. Urzędnicy czekają na oferty do czwartku, 2 kwietnia.

Grzegorz Rekiel