Zbudujmy pomnik hetmana Żółkiewskiego

Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki zwraca się z apelem o wsparcie finansowe budowy pomnika hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce.

Stanisław Żółkiewski był synem Stanisława i Zofii z Lipskich. Karierę polityczną rozpoczął u boku Jana Zamoyskiego i od najmłodszych lat uczestniczył w najważniejszych politycznych wydarzeniach jakie miały miejsce w tamtym okresie historycznym. – U boku Zamoyskiego uczył się również rzemiosła wojennego uczestnicząc już od młodości w wielu kampaniach wojennych. Z czasem został stałym doradcą wojskowym Jana Zamoyskiego i dzięki protekcji swojego „wychowawcy” otrzymał buławę hetmana polnego koronnego. W 1595 brał udział w wyprawie do Mołdawii, a rok później krwawo stłumił powstanie kozackie Semena Nalewajki – opowiada Andrzej Wac-Włodarczyk, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.
W 1600 r. Żółkiewski brał udział w wyprawie na Wołoszczyznę i przyczynił się do zwycięstwa. W kolejnych latach walczył ze Szwedami w Inflantach, gdzie odniósł swoje pierwsze samodzielne zwycięstwo pod Rewlem. W trakcie rokoszu Zebrzydowskiego opowiedział się po stronie króla i pokonał jego przeciwników pod Guzowem. W roku 1609 Hetman Żółkiewski stanął na czele wojsk polskich wyprawiających się na Rosję i tam 4 lipca 1610 roku odniósł swoje najświetniejsze zwycięstwo w bitwie pod Kłuszynem nad kilkukrotnie silniejszym w liczbie nieprzyjacielem. Doprowadził do odwołania przez bojarów na tronie moskiewskim, królewicza Władysława oraz był zwolennikiem unii między Polską, a Moskwą. – Następne lata na polu wojskowości nie były aż tak dobre dla starzejącego się wodza, uaktywniła się za to jego działalność polityczna. W 1618 roku został hetmanem wielkim i kanclerzem wielkim koronnym. W roku 1620 poprowadził swoją ostatnią wyprawę wojenną do Mołdawii, gdzie po przegranej bitwie pod Cecorą, zginął 7 października w trakcie odwrotu swoich wojsk – dodaje.
Hetman Stanisław Żółkiewski większą część swojego życia spędził na wojnach w obronie ojczyzny. Największą sławę przyniosło mu wspomniane już zwycięstwo pod Kłuszynem 4 lipca 1610 roku, które uznawane jest za jedno z najświetniejszych osiągnięć oręża polskiego. Jego następstwem było zdobycie Moskwy i obsadzenie Kremla polską załogą. 6 listopada 1612 roku, po długim oblężeniu polscy żołnierze zmuszeni byli opuścić Kreml. Rosjanie obecnie, uznają tę datę za święto państwowe – Dzień Jedności, upamiętniający „wyzwolenie Moskwy spod polskich okupantów”. Na Placu Czerwonym postawili zaś pomnik przywódcom, którzy doprowadzili do wygnania Polaków. – Hetman Stanisław Żółkiewski, którego korzenie wywodzą się z Żółkiewki, nie doczekał się godnego upamiętnienia swojej postaci. Obecnie miejsca jego zwycięskich bitew leżą poza granicami Polski, i trudno oczekiwać by tam czczono jego postać – zauważa Wac-Włodarczyk.
W związku ze zbliżającą się czterechsetną (2020 r.) rocznicą śmierci Żółkiewskiego, Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki zgłosiło inicjatywę budowy pomnika ku czci wielkiego hetmana w Żółkiewce. – Jako mieszkańcy Żółkiewki czujemy się zobowiązani do uczczenia wielkiego bohatera narodowego i uważamy, że właśnie tutaj będzie godne miejsce usadowienia Pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Nasza miejscowość przez kilka wieków stanowiła gniazdo rodowe Żółkiewskich. Wprawdzie dziadek przyszłego bohatera spod Kłuszyna przeniósł się na Ukrainę, jednak hetman Stanisław Żółkiewski utrzymywał bliskie kontakty z rodziną pozostałą w dzisiejszej Żółkiewce – mówi przewodniczący. Społeczny Komitet Budowy Pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce zwraca się z serdeczną prośbą o poparcie inicjatywy i pomoc w dobywaniu środków finansowych na opracowanie projektu, lokalizację i odsłonięcie pomnika w czterechsetną rocznicę śmierci Hetmana w 2020 r. Zainteresowani mogą wesprzeć budowę pomnika wpłatami z dopiskiem „Na budowę pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego” na konto bankowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie: 55 8200 1050 2006 5000 0366 0003. (kg)