Zdecyduj o losie gminy Krasnystaw

Mieszkańcy gminy Krasnystaw mogą mieć swój udział w aktualizacji strategii rozwoju gminy. W ubiegłym tygodniu odbywały się spotkania konsultacyjne w tej sprawie, oprócz tego zainteresowani mogą przekazać swoje opinie, wypełniając ankietę dostępną w internecie.

Powstające opracowanie będzie obejmować lata 2021-2027 z perspektywą do 2030. To ważny dokument, który w przyszłości może być potrzebny na przykład po to, by samorząd mógł się starać o dotacje na zadania, zgodne z zapisanymi w strategii kierunkami rozwoju. We wtorek, 4 lutego, przed południem w urzędzie gminy na konsultacjach pojawiło się ok. 70 osób, w tym młodzież i starsi mieszkańcy.

Tego samego dnia odbyło się drugie spotkanie, skierowane do kolejnej grupy mieszkańców, a także przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji z otoczenia biznesu i Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw+”. Na środę, 5 lutego zaproszono również do urzędu gminy nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych, kulturalnych i ochrony zdrowia oraz policjantów i strażaków.

Oprócz spotkań, pracujący nad aktualizacją strategii zachęcają mieszkańców do wypełnienia ankiety, która jest dostępna na stronie internetowej gminy. Autorzy opracowania proszą o opinie m.in. na temat warunków życia i rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury komunalnej, sportowej i rekreacyjnej, dostępu do edukacji, bazy turystycznej i internetu oraz bezpieczeństwa czy rolnictwa. Pytania dotyczą również: przestępczości, bezrobocia, przemocy, sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych.

Dokument zawiera także propozycje, które zdaniem badanych mogą mieć wpływ na rozwój gminy w najbliższych latach. Pełną ankietę można znaleźć na stronie: www.krasnystaww.ug.gov.pl, a po wypełnieniu należy ją dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Krasnystaw albo przesłać pocztą elektroniczną pod adresy: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl lub info.esse@o2.pl. Termin przyjmowania dokumentów upływa 15 lutego. (k)