Zdecydują czy chcą być miastem

W dniach 9-10 stycznia w gminie Izbica odbędą się konsultacje z mieszkańcami w sprawie nadania Izbicy statusu miasta.

Kilka miesięcy temu Jerzy Lewczuk, wójt gminy Izbica, zapowiedział, że dołoży wszelkich starań, by Izbica odzyskała status miasta odebrany jej przez cara Rosji w 1869 r. Pod koniec września 2020 r. stosowną uchwałę w tej sprawie przyjęła rada gminy Izbica. Z uzasadnienia przyjętego dokumentu możemy się dowiedzieć, że pierwsze wzmianki o Izbicy pochodzą z 1419 r.

Wieś Izbica, jako wchodząca w skład parafii Krasnystaw, została odnotowana w dokumencie uposażającym parafię wydanym przez króla Władysława Jagiełłę. Pierwszą próbę lokacji miasta Izbica podjęto już w połowie XVI w., dokładnie 3 lipca 1540 r., jednak nie doszła wtedy ona do skutku. – Kolejną próbę lokacji miejskiej Izbicy podjął w 1750 r. starosta tarnogórski Antoni Granowski – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

– Otrzymał on od Augusta III Sasa przywilej na założenie miasta, do którego przenieśli się Żydzi z Tarnogóry i innych miejscowości. Izbica początkowo była miastem wyłącznie żydowskim, co było wyjątkiem na skalę całego państwa. Szybki rozwój Izbicy nastąpił po 1835 r., na co miało ogromny wpływ ukończenie szosy łączącej Lublin z Zamościem. W 1860 r. Izbica liczyła już 1450 mieszkańców. Niestety, w ramach represji po Powstaniu Styczniowym, decyzją carskich władz 13 stycznia 1869 r.

Izbica utraciła prawa miejskie. Mimo to miejscowość nadal się rozwijała. W 1910 r. liczyła 3400 mieszkańców, w 1929 r. stała się siedzibą gminy Tarnogóra. – W okresie międzywojennym funkcjonowało tu ponad 150 zakładów rzemieślniczych, 6 młynów, fabryka klinkieru. Przed wybuchem II wojny światowej w Izbicy mieszkało ok. 6 tys. ludzi – dowiadujemy się. W uzasadnieniu uchwały radni podkreślają, że restytuowanie małych miast, zdegradowanych na skutek zaborczej reformy, to istotny element przywracania sprawiedliwości dziejowej.

Teraz w sprawie mają wypowiedzieć się sami mieszkańcy gminy. Na 9 i 10 stycznia 2021 r. zaplanowano specjalne konsultacje. Mieszkańcy na przygotpowanych listach będą mogli wybrać, czy są za tym by Izbicy nadano status miasta, czy nie, czy też wstrzymują się od głosu. O wynikach konsultacji poinfomujemy na łamach „Nowego Tygodnia”. (k)