Zdezynfekują Krasnystaw?

Marcin Wilkołazki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krasnystaw, zaapelował do władz o dezynfekcję tzw. przestrzeni publicznej. – To samo powinni zrobić w Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej czy budynkach TBS – uważa.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Krasnystaw Marcin Wilkołazki złożył interpelację w sprawie dezynfekcji miejskich przestrzeni publicznych oraz budynków wielorodzinnych. – Na początku kwietnia Główny Inspektor Sanitarny wydał samorządom wytyczne dotyczące odkażania przestrzeni publicznych. Wytyczne te dotyczą środków używanych do odkażania oraz miejsc i pory odkażania.

Dokument dotyczy też środków ochrony osobistej używanej przez pracowników firm prowadzących te prace. Polscy i zagraniczni naukowcy potwierdzają, że wirus SARS-CoV-2 może utrzymywać się w przestrzeni publicznej – np. na ulicach, ławkach, skwerach – nawet przez kilka dni, a jednym z najskuteczniejszych sposobów jego usuwania i działań prewencyjnych jest dezynfekcja takiej przestrzeni – przekonywał Wilkołazki.

Radny zwrócił się z prośbą o informację czy miasto Krasnystaw planuje przeprowadzenie takiej dezynfekcji. Pytał też o działania miasta w związku z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki i znoszenia restrykcji, przy jednoczesnym braku pełnej informacji o rzeczywistej liczbie tzw. nosicieli bezobjawowych w powiecie krasnostawskim.

– Proszę także o informację czy spółka TBS, która jest zarządcą wielu budynków mieszkalnych w Krasnymstawie, prowadzi dezynfekcję miejsc, z którymi stykają się mieszkańcy bloków, czyli np. klamek drzwi wejściowych do bloków i piwnic, balustrad i poręczy wewnątrz budynków oraz domofonów. Jeśli zaś tego nie robi, to – mając na uwadze zdrowie naszych mieszkańców – apeluję o podjęcie takich działań. Proszę również o przesłanie zapytania w sprawie dezynfekcji do Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – zakończył wiceprzewodniczący.

W odpowiedzi Robert Kościuk, burmistrz Krasnegostawu, poinformował, że na razie dwa razy odkażany był jedynie budynek urzędu miasta. Zapowiedział jednak, że odkażane będą i inne obiekty użyteczności publicznej. Jeszcze nie wiadomo czy zrobi to firma zewnętrza czy może PGK. (k)