Zdrowie mieszkańców najważniejsze

Gmina Siedliszcze, jako jedyna w powiecie chełmskim, a nieliczna w województwie lubelskim i kraju, zdecydowała o zakupie maseczek ochronnych dla swoich mieszkańców. Jeszcze przed świętami wielkanocnymi trafiły one do większości domów.

– Zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy jest dla nas najważniejsze – mówi Hieronim Zonik, burmistrz Siedliszcza, który podjął decyzję o zleceniu uszycia 5 tysięcy maseczek ochronnych.

Gminie udało się wynegocjować dobrą cenę za maski, które jeszcze przed świętami miały trafić do mieszkańców.

Dodatkowy tysiąc maseczek uszyto własnymi siłami. Zaangażowały się pracownice Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz osiem mieszkanek gminy, które odpowiedziały na apel saomorządu. Materiały, z których powstawały maseczki przekazał m.in. miejscowy przedsiębiorca Stanisław Wybacz.

– Nasi pracownicy rozwieźli już maski do 27 sołectw, które zajmą się dalszym rozdysponowaniem wśród ludzi a w Siedliszczu rozesłaliśmy wiadomości sms do mieszkańców, że maseczki można odebrać w budynku urzędu miasta. Będą je wydawać pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej – mówi burmistrz Zonik. – Ochrony nie zabraknie dla nikogo. (b)