Zdrowie w obiektywie

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie zorganizowano konkurs fotograficzny pt. „Zdrowie w Obiektywie”.

Jego celem było propagowanie wartości artystycznych i zdrowotnych. Uczniowie mieli za zadanie wykonać fotografie z dowolną interpretacją hasła konkursowego. Jury – w składzie: Joanna Kawęcka i Piotr Mąka – przyznało pierwsze miejsce Oliwii Dziechciarz. Drugie zajęła Paulina Duda. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i gadżety podarowane przez Kasę Unii Lubelskiej – oddział w Krasnymstawie. Nagrodę za drugie miejsce ufundował ponadto zakład fotograficzny a.Studio Andrzej Staroń,
a za pierwsze – Foto-Studio Przemysław Sarzyński oraz Sklep „Eltronik” Elżbieta Pieńko. (k)