Co ze starym szpitalem?

O plany powiatu na zagospodarowanie budynku tzw. starego szpitala pytał na czwartkowej sesji Rady Miasta Krasnystaw radny Mirosław Księżuk. – Po raz kolejny apeluję, by zorganizować tu oddział opieki nad długotrwale chorymi – mówił.

Sprawa budynku tzw. starego szpitala wróciła na ostatniej sesji rady powiatu. W interpelacjach poruszył go radny Mirosław Księżuk z PiS. – Mając na uwadze liczne prośby i zapytania mieszkańców miasta i powiatu krasnostawskiego, w związku z przeniesieniem Oddziału Pulmonologii i Chorób Płuc do budynku głównego SPZOZ w Krasnymstawie, zwracam się do Zarządu Powiatu o określenie, co dalej będzie się działo z budynkiem tzw. starego szpitala – rozpoczął. Księżuk przypomniał, że już w 2016 r. interpelował w tej sprawie, uzasadniał wówczas, że budowa windy zewnętrznej przywróciłaby w pełni funkcjonalność budynku. – Nie wyobrażam sobie, by został on wydzierżawiony jakiejś firmie zewnętrznej, a po okresie dzierżawy nastąpiłaby jego sprzedaż, a firma miałaby prawo pierwokupu. Zarząd powiatu jest odpowiedzialny za: zadania publiczne, promocję i ochronę zdrowia np. poprzez utworzenie zakładu opieki leczniczej, hospicjum, oddziału opieki długoterminowej lub inne – dodał radny.
Za zasadnością utworzenia wyżej wymienionej placówki, wykonującej świadczenia zdrowotne, inne niż świadczenia szpitalne, przemawia według Księżuka konieczność zapewnienia osobom w wieku podeszłym opieki oraz wsparcia zarówno dla nich jak i dla ich rodzin. – Mieszkańcy zwracają się z pytaniami, dlaczego władze powiatu nie robią nic dla osób starszych i przewlekle chorych, szczególnie w ostatniej fazie ich życia. Bezspornym jest, że takie osoby i tak trzeba będzie objąć opieką szpitalną. Zapewnienie opieki i warunków godnej śmierci jest naszym obowiązkiem nie tylko jako przedstawicieli władz lokalnych, ale również jako ludzi. Nie wolno zapomnieć, że niejeden z nas może kiedyś potrzebować takiej pomocy. Podsumowując, to na nas spoczywa obowiązek zapewnienia pacjentom godnych warunków leczenia, a terminalnie chorym i osobom starszym ulżyć w cierpieniu i zapewnić prawo do godnej śmierci – przekonywał na sesji.
Zarząd powiatu krasnostawskiego ma odpowiedzieć na interpelację Księżuka na piśmie w terminie 14 dni. (kg)