Zebrania OSP w gminie Urszulin

Strażacy-ochotnicy podsumowują miniony rok oraz przyjmują plany pracy na rok bieżący. 20 stycznia zebrania odbyły się w OSP Nowe Załucze i Wola Wereszczyńska, 21 stycznia – w OSP Wereszczyn i Urszulin, a 27 stycznia – w OSP Wytyczno i Andrzejów.

Druhowie rozpoczęli zebrania od przedstawienia sprawozdań z działalności za miniony rok. Kilkadziesiąt razy uczestniczyli w akcjach ratowniczych, w tym przy gaszeniu pożarów i likwidacji miejscowych zagrożeń. Ponadto brali udział w przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych, jak: eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”, „Konkurs wiedzy pożarniczej i sprawności fizycznej”, uroczystościach religijnych, a także w pokazach i pogadankach dla dzieci i młodzieży z okazji „Dnia Strażaka”. W celu podwyższenia sprawności i gotowości bojowej w jednostkach OSP strażacy brali udział w prowadzonych przez PSP we Włodawie szkoleniach podstawowych strażaków ratowników OSP (jednolite) i szkoleniu na patent stermotorzysty oraz z zakresu BHP. Dzięki wsparciu finansowemu władz gminnych, władz Związku OSP RP, Komendy Głównej PSP jednostki wzbogaciły się w nowy silnik zaburtowy, zestaw ratownictwa przedmedycznego i w wiele innego sprzętu ppoż. i ochrony osobistej strażaka. Jednostki OSP i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej brały także czynny udział w międzygminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Podczas zebrań uchwalono plany działalności na 2017 rok, które przewidują m.in. przyjęcie nowych członków, szkolenie specjalistyczne członków OSP i MDP. Planowane są również remonty i modernizacje remiz strażackich oraz zakupy specjalistycznej odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego. (r)