Żeby student spał spokojnie

Mimo trwającego remontu biblioteka UMCS pracuje normalnie

UMCS przeprowadza w swoich akademikach liczne remonty, naprawy i modernizacje. W tym roku uczelnia zabrała się także za park akademicki i bibliotekę.


– Baza noclegowa UMCS co roku jest modernizowana i odnawiana, aby stale podnosić standard naszych domów studenckich. Remonty akademików generalnie odbywają się latem – w tym roku prace rozpoczęły się w lipcu, po zakończeniu sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej – informuje Katarzyna Kozielewicz z biura prasowego UMCS.
Generalny remont przejdzie Dom Studencki na Zana. Na wszystkich czterech piętrach zostaną wymienione natryski i sanitariaty. Na korytarzach wymieniona zostanie zużyta gresowa posadzka. Akademik „Grześ” przy ul. Mariana Langiewicza również doczeka się remontu pionu sanitarnego (toalet i natrysków) na wszystkich siedmiu piętrach. – We wszystkich domach studenckich UMCS prowadzone będą roboty malarskie, mające na celu odświeżenie pomieszczeń po roku ich użytkowania. Remonty zakończą się przed początkiem nowego roku tak, aby wszyscy mieszkańcy wrócili po wakacjach do odnowionych już pomieszczeń – informuje rzecznik uczelni. UMCS posiada dziewięć akademików, w których jest ponad 2600 miejsc w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. To chętnie wybierana przez studentów lokalizacja, tym bardziej, że miasteczko akademickie uczelni znajduje się w centrum miasta.

UMCS bierze się za park

W najbliższych remontowo-porządkowych planach uczelni jest także uporządkowanie terenu parku akademickiego. Do tej pory udało się rozpocząć wymianę nawierzchni alejki głównej biegnącej wzdłuż kortów oraz elementów małej architektury: ławek czy koszy na śmieci. Na te prace uczelnia przeznacza ok. 190 tys. zł. Obecnie trwa wyłanianie wykonawcy II etapu prac. Komisja przetargowa ocenia oferty przetargowe, które wpłynęły 28 lipca.
II etap obejmie remont kolejnych alejek parku. – Zdemontowane zostaną schody biegnące bezpośrednio od budynku pływalni Centrum Kultury Fizycznej w stronę parku, natomiast wyremontowane zostaną schody między budynkami CKF a pawilonem wielofunkcyjnym. Dodatkowo zostaną również wykonane elementy małej architektury – informuje Katarzyna Kozielewicz z biura prasowego UMCS. Wszystkie prace powinny zakończyć się do 20 października br. Projekt rewitalizacji parku akademickiego został stworzony kilka lat temu przez firmę MP Studio Projekt z Olsztyna. W planach uniwersytetu jest zamontowanie w parku monitoringu, wymiana oświetlenia i budowa miejsca do uprawiania sportu.

Termoizolacja

Od początku czerwca trwa także termoizolacja budynków Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wartość projektu to 4 mln zł. – Środki na realizację tego zadania w części posiadamy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji i pożyczki oraz w części jako środki własne – wyjaśnia Katarzyna Kozielewicz z biura prasowego uczelni. W tym momencie trwają prace budowlane związane z dociepleniem ścian fundamentowych oraz wymianą instalacji c.o. w starej części biblioteki. W dalszej kolejności odbywać się będzie docieplenie ścian podokiennych, docieplenie stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
Wszystkie prace zakończą się 30 września 2018 roku, ale nie będą miały wpływu na działalność biblioteki która podczas remontu będzie otwarta. Uczelnia zaplanowała również demontaż kładki nad ul. Radziszewskiego, po którym ściana zewnętrzna biblioteki do której przylegała kładka będzie uzupełniona. Obecnie na miasteczku akademickim trwa remont drogi wewnętrznej wzdłuż Domu Studenta „Ikar” oraz Domu Studenta „Helios” ( termin 15 wrzesień br.). Na ścieżce pojawi się nawierzchnia z kostki brukowej, a tereny zielone wokół ciągu pieszego będą zrewitalizowane. Prace mają być realizowane etapami, (aby umożliwić przynajmniej częściowy dojazd do CKF, gdzie remontowany jest budynek pawilonu szatniowego). Uczelnia wykona także remont drogi pożarowej przy budynku Domu Studenta „Ikar” ( do 30 października br.). W ramach remontu realizowane będą m.in.: wzmocnienia terenu przy budynku; wykonanie instalacji pod drogą czy montaż oświetlenia masztowego wokół budynku. (EM.K.)