Zgłaszają czego im brakuje…

Jak, co roku dzielnice złożyły własne propozycje do przyszłorocznego budżetu miasta. Na liście są najbardziej palące problemy z jakimi borykają się poszczególne lokalne społeczności. Kontynuujemy listę dzielnicowych potrzeb.


Czuby Północne: wykonanie dywanika asfaltowego na ul. Husarskiej wraz z wymianą obrzeży, wkonanie dywanika asfaltowego na ul. Dragonów wraz z wymianą obrzeży, wykonanie dywanika asfaltowego na ul. Hetmańskiej wraz z wykonaniem po jednej stronie chodnika dla pieszych, odkupienie od prywatnych właścicieli działki na 10/1 obręb 30 ark. 1, na której znajdują się boiska sportowe, remont chodnika przy ul. Orkana na odcinku od wjazdu do ul. Rycerskiej do wjazdu do ul. Szaserów ok. 333 mb (działka nr 47/2, obręb 30 ark. 2) oraz od wjazdu do ul. Szaserów do wjazdu do ul. Hetmańskiej ok. 325mb (działka nr 47/2, obręb 30, ark. 2, działka nr 34, obręb 30, ark. 1 oraz działka nr 14/28, obręb 30, ark. 1), ustawienie wiaty przystankowej na przystanku MPK przy ul. Orkana (Poznańska 01), przebudowa ul. Szaserów z uwzględnieniem budowy dodatkowych miejsc postojowych, remont chodnika w rejonie sklepu Stokrotka przy ul. Herbowej 4, budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Rycerskiej 9, remont dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Rycerskiej 9, remont chodnika na działce 44/3, obręb 30, ark. 2 (ul. Herbowa), montaż monitoringu przy SkateParku przy ul. Herbowej 18, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tymiankowa i Jana Pawła II, wykupienie działki nr 29/4 obręb 27 ark. 1 o powierzchni 3938 m² (położonej w wąwozie pomiędzy Czubami Północnymi a Węglinem Południowym) – wykup działki jest niezbędny w celu wykonania brakującego odcinka 46,32 mb ścieżki pieszo-rowerowej, wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Szkoły Nr 46 przy ul. Biedronki 13 do kładki pomiędzy Czubami Północnymi a Węglinem Południowym, przebudowa ul. Bocianiej wraz z utworzeniem dodatkowych miejsc postojowych, budowa ok. 260 mb chodnika wzdłuż ul. Orkana od skrzyżowania ul. Orkana z ul. Kaczeńcową w kierunku Tesco (działka nr 34, obręb 30, ark. 1), remont ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Biedronki 13, remont nawierzchni chodników w rejonie Przychodni Famil-Med przy ul. Tymiankowej 7 ok. 200 m² – działka nr 5/21, obręb 30, ark. 11, remont nawierzchni chodnika w rejonie Przychodni Weterynaryjnej i Apteki przy ul. Tymiankowej 7 – działka nr 5/20, obręb 30, ark. 1, remont chodnika w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 46 przy ul. Biedronki 13 – działka nr 34/57, obręb nr 30, ark. 12, remont przejścia pod ul. Orkana w rejonie SPA Orkana, remont niewielkiego odcinka chodnika przy ul. Tatarakowej 2 działka 5/21 obr. 30 ark. 11, utworzenie nowych miejsc postojowych w pobliżu ul. Watykańska 10 – pomiędzy blokiem Watykańska 10 a przystankiem przy ul. Filaretów na działce nr 27/4, obręb 30, ark. 4, remont nawierzchni na kładce pomiędzy osiedlami Ruta i Skarpa oraz chodnika prowadzącego do kładki (działka nr 52/10 obręb 30, ark. 10), budowa sygnalizacji świetlnej (na żądanie dla pieszych) w rejonie kościoła pw. Św. Rodziny (na wysokości Domu Akcji Katolickiej), objęcie monitoringiem miejskim miejsca w pobliżu sklepów monopolowych (wzdłuż ulicy Jutrzenki i Alei Marzeń) oraz kładki pomiędzy osiedlami Ruta i Skarpa, budowa zjazdu dla rowerów (obok schodów) z poziomu parkingu w rejonie Biedronki przy ul. Jana Pawła II 23 do przejścia pod wiaduktem przy ul. Armii Krajowej – działka nr 60 obręb 30 ark. 10 (tuż obok działki 27/1), wykonanie zejścia od przystanku (5331 – Sympatyczna 01) przy ul. Filaretów za wiaduktem nad wąwozem do wąwozu, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romantycznej i Nadbystrzyckiej, budowa zatoki przystankowej dla przystanku na żądanie przy ul. Nadbystrzyckiej w rejonie sklepu Lidl, remont ul. Uśmiechu.

Dziesiąta: przebudowa ul. Kunickiego (zgodnie z założeniami uchwały obywatelskiej – uchwała nr 237/IX/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie kontynuacji przebudowy ulicy Władysława Kunickiego, remont ul. Świętochowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Herberta, z zachowaniem nawierzchni brukowanej, remont ul. Przybylskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Biernata z Lublina; wykonanie dokumentacji technicznej budowy ul. Orłowskiego, wykonanie dokumentacji technicznej budowy ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Koźmiana do ul. Nadrzecznej, budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną realizowanych z inicjatyw mieszkańców: – ul. Zamenhofa na odcinku od ul. Staffa do ul. Szelburg-Zarębiny, – ul. Brata Alberta i ul. Kuncewiczowej, położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Nadrzecznej (od ul. Rejtana do ul. Tuwima), budowa ul. Smoluchowskiego na odcinku od ul. Herbarta do ul. Zemborzyckiej, remonty ulic: – Reymonta (od skrzyżowania z ul. Mireckiego do skrzyżowania z ul. Dunikowskiego), – Żeromskiego (na całej długości), – Reja (na całej długości), – Pułaskiego (od ul. Kopernika do ul. Przybylskiego), – Słowackiego (na odcinku od ul. Zemborzyckiej do ul. Kraszewskiego), Biernata z Lublina (w całości), – Leśnej, budowa ul. Oczki, budowa ul. Gralewskiego, budowa ul. Korzeniowskiego (na całej długości), budowa ul. Czartoryskiej, budowa brakujących odcinków ul. Świętochowskiego (odcinek między ul. Zamenhofa a Sierpińskiego oraz odcinek między ul. Daniłowskiego a ul. Lema); budowa ul. Śniadeckiego (na odcinku od ul. Traugutta do ul. Łukasińskiego), budowa ul. Nadrzecznej na odcinku od ul. Próżnej do ul. Skośnej wraz z połączeniami do ulic przyległych: Łazienkowskiej, Dąbrowskiej, Zacisznej i Śliskiej, przedłużenie ul. Diamentowej do ul. Abramowickiej, remont chodników wzdłuż ulic: Dziesiąta, Ściegiennego, Kochanowskiego (na odcinku od ul. Reja do ul. Matejki), uspokojenie ruchu na ul. Sierpieńskiego (wykonanie elementów spowalniających ruch: progi zwalniające lub wyniesienia jezdni, przewężenia itp.), modernizacja oraz adaptacja budynku po byłym Domu Kultury Kolejarza przy ul. Kunickiego 35 z przeznaczeniem na siedzibę Teatru im. H.Ch. Andersena, filię Miejskiej Biblioteki Publicznej, świetlicę środowiskową, filię Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”, budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w lokalizacji na terenie zawartym między ulicami Iwaszkiewicza – Szelburg-Zarębiny – Sieroszewskiego, stanowiącym rezerwę pod obiekty oświatowe, remont istniejącego boiska asfaltowego przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych – wykonanie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią oraz wyposażenia do gier zespołowych, urządzenie obszaru skweru przy ul. Smoluchowskiego, kompleksowa rewitalizacja zieleni w pasie drogowym ul. Nowy Świat wraz z rewitalizacją skweru, na którym znajduje się cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, budowa kanalizacji burzowej w ul. Słowackiego (na całej długości), budowa kanalizacji burzowej w ul. Staffa (na całej długości), budowa kanalizacji burzowej w ul. Mickiewicza (na całej długości), rewitalizacja doliny rzeki Czerniejówki, oczyszczenie i pogłębienie koryta rzeki, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki, od ulicy Garbarskiej do granic miasta.

Felin: rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52, przedłużenie ul. Królowej Bony, utworzenie przystanków wzdłuż ul. Józefa Franczaka „Lalka”, budowa brakujących odcinków ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. J. Franczaka „Lalka”, montaż kamer monitoringu w Dzielnicy Felin, remont ulicy Władysława Jagiełły, modernizacja i przedłużenie ul. Grenadierów.

Ciąg dalszy w kolejnym numerze.