Zgłoś do budżetu obywatelskiego

Jeszcze tylko do 30 kwietnia włodawianie mogą zgłaszać propozycje w ramach budżetu obywatelskiego. Na zadania publiczne, które zostaną sfinansowane z rezerwy celowej, miasto przeznaczy w tym roku 50 tys. zł.

– Budżet obywatelski to we Włodawie nowość – mówi burmistrz Wiesław Muszyński. – Postanowiliśmy go wprowadzić, by mieszkańcy mogli sami zdecydować o przedsięwzięciach realizowanych w naszym mieście. Zachęcam gorąco do zgłaszania swoich propozycji.
Zakres zadań, które mogą zostać sfinansowane z rezerwy celowej, jest bardzo szeroki. Dotyczyć one mogą m.in. remontów i przebudowy budynków będących własnością miasta, budowy placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, zagospodarowania skwerów i trawników, prowadzenia programów edukacyjnych oraz organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
Propozycje można składać do 30 kwietnia za pośrednictwem formularza, który dostępny jest w sekretariacie włodawskiego ratusza oraz na stronie internetowej www.um.wlodawa.eu. Zgłoszenie propozycji musi uzyskać również pisemne poparcie co najmniej 20 mieszkańców miasta. Propozycje, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną przedstawione mieszkańcom, którzy w głosowaniu wskażą te najbardziej potrzebne. Na podstawie wyników głosowania wybrane zostaną propozycje do realizacji. (ad)