Zgłoś kandydata do tytułu Chełmianin Roku

Znasz kogoś, kto bezinteresownie i z oddaniem działa na rzecz Chełma? Koniecznie zgłoś jego kandydaturę do honorowego tytułu Chełmianina Roku.

 

Tytuł ten jest przyznawany osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością zawodową, społeczną, zaangażowanym działaniem na rzecz innych. – Wśród mieszkańców Chełma jest wielu ludzi nieprzeciętnych, oddanych miastu, których dokonania i osiągnięcia nie powinny zostać niezauważone. Należy ich zatem nagradzać i promować, bowiem zasługują oni na nasze uznanie, podziękowania i wyróżnienia – mówi Roland Kurczewicz, pełnomocnik prezydent Chełma.

Tytuł Chełmianina Roku jest przyznawany co roku, a do tej pory laureatami byli: Krzysztof Grabczuk, Andrzej Kosior, Witold Grela, Dariusz Jabłoński, Wojciech Krawczyk, Lucyna Kropp, Longin Jan Okoń, Stanisław Adamiak, Grzegorz Gorczyca, Zbigniew Lubaszewski, Józef Zając, Michał Reonald Gołoś, Andrzej Buko, Tadeusz Marek Boniecki oraz Marek Dyjak.
Kandydatów do tytułu może zgłosić każdy – osoby fizyczne i prawne, organizacje społeczne, stowarzyszenia i instytucje. Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 października. Formularz wniosków zgłoszeniowych można pobrać w Wydziale Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, jak również ze strony internetowej urzędu: www.chelm.pl. Wnioski można składać Biurze Obsługi Interesanta lub w Wydziale Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 (II piętro budynku, pokój nr 23 a) lub przesłać pocztą na adres urzędu. (mg)