Zgłoś osiedlową inwestycję

To już ostatnia szansa na zgłoszenie propozycji zadań inwestycyjnych do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Na wnioski urzędnicy czekają do najbliższego piątku 14 lipca.

Od 1 czerwca br. chełmski magistrat przyjmuje propozycje osiedlowych inwestycji, które w październiku będą mogły wziąć udział w ogólnomiejskim głosowaniu. Od liczby uzyskanego wśród mieszkańców Chełma poparcia będzie zależeć, które ze zgłoszonych przez chełmian inwestycji znajdą się w przyszłorocznym budżecie.
W tym roku propozycje zadań przyjmowane są także przez Internet na stronie www.chelm.budzet-obywatelski.org, a ich złożenie jest bardzo proste. Wnioski muszą spełnić kilka kryteriów.
– Przede wszystkim wartość zadania nie może przekraczać 250 tys. zł. Musi być to również zadanie inwestycyjne, którego wykonanie jest możliwe w jednym roku i które jest zgodne z prawem. Wszystkie zasady są opisane na platformie internetowej, gdzie nie tylko można składać własne propozycje, ale również głosować – podkreśla Roland Kurczewicz, pełnomocnik prezydenta Chełma.
Do tej pory mieszkańcy miasta zgłosili już ponad 70 propozycji zadań, z czego 85 proc. w formie elektronicznej. Najwięcej wniosków dotyczy osiedla Słoneczne, a najmniej osiedla XXX-lecie. Można je podejrzeć na uruchomionej w tym roku nowej stronie internetowej, poświęconej chełmskiej edycji budżetu obywatelskiego. Nie oznacza to jednak, iż na liście do głosowania znajdzie się każda z nich. Propozycje przechodzą 2 etapy oceny. Urzędnicy najpierw sprawdzają wniosek pod względem formalnym, czy składająca go osoba jest do tego uprawniona i czy formularz został wypełniony prawidłowo. Jeśli tak, wniosek przechodzi dalej i można go zobaczyć w Internecie. Na tym etapie osoby weryfikujące wnioski nie sprawdzają ich pod względem merytorycznym. To zadanie drugiego etapu, w którym każda z propozycji jest oceniana pod względem zgodności z zasadami budżetu obywatelskiego. Jeśli zgłoszona inwestycja spełni ustalone kryteria, pojawi się na listach głosowania, jeśli nie, zostanie odrzucona.
– Wśród propozycji poprawnych formalnie zazwyczaj są takie, które nie zostają dopuszczone do głosowania, gdyż na przykład nie są inwestycjami, bądź dotyczą terenu, który nie stanowi własności miasta, czy też są niezgodne z przepisami np. prawa budowlanego, lub ich wartość znacznie przekroczyłaby zabezpieczone pieniądze – mówi Kurczewicz. -Ale to oceniać będzie zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin. Na każde
z 10 osiedli do wydania mamy 250 tys. zł.
Propozycje do budżetu obywatelskiego można składać do najbliższego piątku,
14 lipca. Zgłoszenia mogą kierować już osoby, które ukończyły 16. rok życia. Regulamin budżetu obywatelskiego, choć określa szereg zasad, nie ogranicza mieszkańcom liczby składanych wniosków. (ptr)