Zgłoś uwagi do przebiegu ekspresówki

W związku z zagrożeniem epidemicznym odwołano marcowe spotkanie mieszkańców gminy Łopiennik Górny w sprawie planowanego przebiegu drogi ekspresowej S17. – Zachęcam mieszkańców do dokładnej analizy materiałów, wypełnienia formularza z wnioskami i przesłania drogą e-mailową lub listową – mówi Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny.

Mieszkańcy miejscowości, przez które przechodzić będzie przyszła trasa S17 Piaski – Zamość, mają ostatni moment na zgłaszanie uwag dotyczących jej przebiegu. Chodzi o dwa odcinki, od Sitańca do węzła Zamość Wschód (12 km) oraz pomiędzy Łopiennikiem, a Krasnymstawem (9,8 km). W tej chwili inwestycja jest na etapie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz dokumentów przetargowych.

– Wykonywane jest wstępne określenie możliwych lokalizacji przyszłej drogi ekspresowej S17. Warianty przebiegu trasy analizowane są pod względem społecznym, technicznym, ekonomicznym i środowiskowym – mówi Łukasz Minkiewicz z biura prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Lublin.

– Jednym słowem, jest to ten moment, w którym mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi, dotyczące wariantów przebiegu planowanej drogi. W kolejnym etapie najkorzystniejszy z wariantów wskazany będzie jako rekomendowany we wniosku do RDOŚ o wydanie tzw. decyzji środowiskowej – dodaje. Uwagi można zgłaszać do 13 kwietnia.

Niestety, w związku z epidemią koronawirusa, odwołano spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie, do jakiego miało dojść w marcu w Łopienniku Górnym. – Zachęcam mieszkańców do dokładnej analizy materiałów, wypełnienia formularza z wnioskami i przesłania drogą e-mailową na adres sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl lub pocztą tradycyjną: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin – mówi Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny. Uwagi i wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań można też składać w urzędzie gminy Łopiennik Górny pod adresem: Łopiennik Górny 1, 22-351 Łopiennik Górny do 8 kwietnia. (kg)