Zgubił ją alkohol

Anna Szewczyk od środy 25 kwietnia br. nie jest dyrektorem Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Chełmie. Straciła stanowisko, bo została prawomocnie skazana za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu.

Anna Szewczyk wpadła 31 lipca 2016 r. Patrol policji zatrzymał ją do kontroli na ul. Jagiellońskiej w Chełmie. W wydychanym powietrzu miała prawie 1,4 promila alkoholu. W czerwcu ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Chełmie uznał ją za winną i skazał na jeden rok i sześć miesięcy ograniczenia wolności, „polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 25 godzin w stosunku miesięcznym”.

Orzekł też zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres czterech lat. Zasądził wobec byłej już dyrektor kwotę 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Szewczyk odwołała się od wyroku, ale Sąd Okręgowy w Lublinie w listopadzie minionego roku utrzymał w mocy postanowienie sądu pierwszej instancji. Wyrok uprawomocnił się, ale o tym fakcie sąd powiadomił prezydent Chełma Agatę Fisz, pracodawcę Anny Szewczyk, dopiero w minionym tygodniu.

– Nic nie wiedzieliśmy o toczącej się sprawie – mówi Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty w chełmskim magistracie. – Nikt nas wcześniej o niej nie informował. Dopiero teraz dostaliśmy pismo z sądu. Anna Szewczyk w środę 25 kwietnia została odwołana ze stanowiska. Osoba, mająca prawomocny wyrok, nie może być nauczycielem.

Anna Szewczyk z końcem bieżącego roku szkolnego miała przejść na emeryturę. Dobiega końca jej kolejna kadencja na stanowisku dyrektora Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Chełmie. Funkcję tę pełni nieprzerwanie od utworzenia ZWiPPP nr 2, czyli od sierpnia 2003 r. Wcześniej szefowała samej Poradni nr 2. Obowiązki dyrektora prezydent Agata Fisz powierzyła Agnieszce Walewskiej-Maksymiuk. W czerwcu br. odbędzie się konkurs na dyrektora ZWiPPP nr 2. (s)