Zielone światło dla drogi w Krupem

Jest zielone światło dla przebudowy drogi gminnej w Krupem. Umowa z wykonawcą robót jest już podpisana, prace mają być wykonane w ciągu kilku miesięcy, a większość pieniędzy na ten cel gmina Krasnystaw pozyskała z budżetu państwa.

Zgodnie z umową o przyznaniu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, którą wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik podpisała z wojewodą lubelskim, z budżetu państwa gmina otrzyma pieniądze na pokrycie 60 procent kosztów inwestycji, a te wyniosą prawie 1,5 mln zł. Pieniądze te mają być wykorzystane na przebudowę odcinka we wsi Krupe o długości prawie 900 metrów, łączącego drogę wojewódzką nr 812 Krasnystaw – Chełm z trasą gminną.

– Trzeba częściowo poszerzyć jezdnię do 5 metrów, wykonać odwodnienie i zjazdy, utwardzić pobocza i położyć nową, asfaltową nawierzchnię. Ponadto na wysokości miejscowej szkoły zostanie wybudowany chodnik o szerokości 2 metrów – informuje wójt Gajowiak-Powroźnik. Nowy odcinek drogi w miejscowości Krupe ma być gotowy do końca lipca. (k)