Zielone światło dla słonecznej farmy

Radni gminy Rejowiec Fabryczny uchwalili miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla kilku działek w obrębie miejscowości Krasne. Tym samym wyrazili zgodę, by na tym terenie mogła powstać, jak dotąd największa w gminie, farma fotowoltaiczna.

Jedną z ważniejszych uchwał jaką Rada Gminy Rejowiec Fabryczny podjęła na ostatniej sesji (24 lutego) było uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 281/1, 281/3 i 602 w obrębie Krasne. Właściciel tych nieruchomości, Cementownia Ożarów, przymierza się do budowy w tym miejscu farmy fotowoltaicznej.

Nie będzie to pierwsza taka inwestycja na terenie gminy – przypomnijmy, że od kilku lat taka farma działa już w Krzywowoli, na ok. 2-hektarowej działce; w fazie projektowanie jest także budowa farmy, która ma powstać w południowo-wschodniej części miejscowości Krasne, ale ta planowana przez Cementownię Ożarów, zdecydowanie będzie największa. Łączna powierzchnia działek, dla których uchwalono MPZG to ok. 40 hektarów.

– Farma miałaby powstać w zrekultywowanym wyrobisku kopalni margla, w sąsiedztwie Cementowni Rejowiec. Chętnie widzimy takie inwestycje na terenie naszej gminy. Fotowoltaika nie rodzi takich obaw społecznych jak farmy wiatrowe. Z byłej kopalni margla nie mamy żadnych korzyści związanych z podatkami, a jeśli Cementownia Ożarów zrealizuje swoje plany, może to się zmienić – zauważa wójt gminy Rejowiec Fabryczny, Zdzisław Krupa.

Na sesji radni wyrazili też zgodę na nabycie przez gminę 1,5-hektarowej działki w miejscowości Kanie-Stacja.

– Ta działka sąsiaduje bezpośrednio z terenami komunalnymi i w interesie samorządu jest, aby ją nabyć i zagospodarować pod kątem budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Jest potrzebna po to, abyśmy mogli wydzielić działki budowlane z dostępem do drogi. To tereny położone na obrzeżach istniejącego już osiedla domów jednorodzinnych. Mamy w tamtym rejonie już 50 działek budowlanych, z czego 45 udało się sprzedać. Szacujemy, że dzięki nabyciu tej nieruchomości uda się wydzielić ok. 10 kolejnych – mówi Z. Krupa.

Na sesji radni rozpatrzyli również skargę na działalność wójta. Złożyła ją mieszkanka Łodzi, która zarzuciła brak bezpłatnego dostępu do publikowanego na stronie internetowej urzędu gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radni nie mieli wątpliwości, że skargę należy uznać za bezzasadną, tym bardziej, że pisma o tej samej treści trafiły także do innych samorządów. (w)