Zielony prezent od ciepłowników

61 drzew zasadzi Elektrociepłownia Wrotków na skwerze przy ul. Iwaszkiewicza w dzielnicy Dziesiąta.
– Wyszliśmy z założenia, że możemy zrobić coś dobrego dla naszych sąsiadów – mówi Jacek Miłosz, dyrektor PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków. Rok temu na terenie elektrociepłowni przeprowadzona była planowana wycinka pod przyszłe inwestycje. Te nasadzenia stanowią rekompensatę. Na Dziesiątej zostaną posadzone ozdobne jesiony, topole, klony, graby, lipy, wiązy i dęby oraz 4 drzewa iglaste: jodły i świerki. – Na posiedzeniu rady dzielnicy zdecydowaliśmy wspólnie, że drzewa zostaną posadzone na skwerze przy ulicy Iwaszkiewicza, ponieważ jest tam dość miejsca aby je pomieścić – mówi Angelika Sadurska-Siedlecka, przewodnicząca zarządu dzielnicy Dziesiąta. Nasadzenia mogą rozpocząć się już tej wiosny. Ozdobią i ocienią znajdujące się na 2-hektarowym skwerze miejsce zabaw dzieci i wypoczynku mieszkańców. (EM.K.)