Złap dotację do deszczówki

Od 1 marca lublinianie znów mogą składać wnioski o dofinansowanie przez miasto budowy zbiornika na deszczówkę czy studni. Maksymalnie można dostać 5 tys. zł i warto się pospieszyć po do podziału jest 150 tysięcy złotych więc dofinansowanych zostanie kilkadziesiąt pierwszych wniosków.


Miejski program „Złap deszczówkę” adresowany jest do mieszkańców Lublina. Właściciele lub osoby posiadające inny tytuł prawny do mieszkań i innych nieruchomości mogą składać wniosek o dofinansowanie budowy: tzw. naziemnego wolnostojącego zbiornika na deszczówkę; podziemnego zbiornika; tzw. ogrodu deszczowego w pojemniku oraz studni chłonnej. Jest pewien warunek – nieruchomość musi znajdować się w Lublinie i nie może być tam zarejestrowana żadna firma.

Mieszkańcy będą mogli liczyć na pokrycie 70 procent poniesionych kosztów. Dofinansowanie nie może jednak przekraczać 5 tysięcy na jedną nieruchomość. W tym roku miasto przyzna dotacje na łączną kwotę 150 tys. zł.

Nabór ruszył 1 marca. Co powinien zawierać wniosek? Oprócz danych wnioskodawcy trzeba podać charakterystykę planowanej inwestycji; opis nawierzchni, z której zbierane będą wody opadowe i roztopowe; opis inwestycji (parametry techniczne, sposób wykorzystania zgromadzonych wód opadowych, nasadzone rośliny itp.) oraz zestawienie planowanych wydatków.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością oraz pełnomocnictwo w przypadku współwłasności. Prace muszą się zakończyć do 15 listopada, do tego czasu trzeba też rozliczyć dotację.

Ogłoszenie o naborze do tegorocznej edycji programu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin. Trzeba wejść w zakładkę „ogłoszenia/konkursy/2022”. Jest tam też dostępna uchwała lubelskiej rady miasta. TN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here