Złote Gody w Hannie

Złote Gody to szczególne wydarzenie nie tylko dla jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. To 50 lat nieprzerwanego pożycia małżeńskiego. W gminie Hanna dwanaście par z takim stażem obchodzi w tym roku ten piękny jubileusz.

W poniedziałek (27 lutego) uroczystą mszą św. w kościele w Hannie, którą odprawił ks. Marek Uzdowski, dwanaście par małżeńskich wraz z rodzinami i władzami gminy rozpoczęło Złote Gody, czyli okrągły jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Część oficjalną uroczystości otwarła kapela marszem weselnym, następnie wójt gminy Grażyna Kowalik oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandra Budner dokonały uroczystego aktu wręczenia medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę za Długoletnie Pożycie Małżeńskie następującym parom: Janinie i Józefowi Chorążym, Marii i Marianowi Ignatiukom, Zofii i Władysławowi Dudyk, Annie Kiryluk, Irenie i Józefowi Lewczukom, Wandzie i Kazimierzowi Maksymiukom, Marii i Mieczysławowi Pietruczykom, Annie i Kazimierzowi Poljańskim, Zofii i Kazimierzowi Kiec, Marii i Franciszkowi Telickim, Stanisławie i Adamowi Gruszczyńskim oraz Sabinie i Piotrowi Wołos.
Po części oficjalnej władze samorządowe, członkowie Gminnego Klubu Seniora oraz zaproszeni goście wznieśli toast, złożyli wiele życzeń oraz odśpiewali jubilatom gromkie „Sto lat”, następnie pojawił się wspaniały tort. Jubileuszową uroczystość uświetnił swoim występem Zespół Folklorystyczny „Jutrzenka”, który zaprezentował widowisko obrzędowe „Szykowanie posagu weselnego”. (b)