Złożą przysięgę na rodzimej ziemi

Żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej złożą przysięgę we Włodawie. Uroczystość, którą poprzedzi msza święta, odbędzie się 11 lutego. Będzie defilada, a także pokaz musztry oraz sprzętu wojskowego. Wydarzenie organizuje 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej.

Pod koniec stycznia kandydaci do terytorialnej służby wojskowej rozpoczną szesnastodniowe szkolenie w Chełmie, gdzie szczególny nacisk kładziony będzie na zajęcia strzeleckie, taktykę, szkolenie medyczne, musztrę oraz bytowanie, czyli umiejętność przetrwania w przygodnym terenie. Zwieńczeniem szesnastodniowego szkolenia będzie uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się we Włodawie.
– Wielu mieszkańców Włodawy i powiatu włodawskiego zdecydowało się na służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – Część z nich złoży przysięgę wojskową właśnie 11 lutego. Dlatego postanowiliśmy przychylić się do propozycji dowództwa 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zorganizowania tego wydarzenia właśnie w naszym mieście.
Po złożeniu przysięgi żołnierze będą służyć w 24. Batalionie Piechoty Lekkiej w Chełmie. (a)