Zmagania gimnazjalistów zakończone

Od 15 do 20 lutego I LO w Krasnymstawie gościło wyróżniających się w nauce uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu krasnostawskiego, którzy mierzyli się z trudnymi zagadnieniami konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowym. W I LO odbywały się konkursy z matematyki, WOS, biologii i języka angielskiego. O ich wynikach poinformujemy w kolejnych wydaniach „Nowego Tygodnia”. Sponsorami konkursów byli Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie oraz Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie. (k)