Zmarł Witold Sulimierski

Witold Zbigniew Sulimierski – ur. 7 sierpnia 1943 r. w Zwierzyńcu (powiat zamojski). W 1957 r. rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym nr 2 w Szczecinie. W 1982 r. ukończył studia magisterskie na UMCS w Lublinie na kierunku historia o specjalności nauczycielskiej, a w 1984 r. studia podyplomowe na kierunku bibliotekoznawstwo. W 2006 r. uzyskał na UMCS tytuł doktora nauk humanistycznych.


Pracę zawodową rozpoczął w 1961 r. w szkole podstawowej w Słajsinie i Lestkowie w powiecie Nowogard. Następnie w charakterze instruktora czytelnictwa pracował w PiMBP w Braniewie. W 1964 r. był zatrudniony w PDK jako instruktor i kierownik Działu Amatorskiego Ruchu Artystycznego. W 1973 r. został powołany na stanowisko kierownika PiMBP we Włodawie, a w 1978 na stanowisko WBP w Chełmie.
W 1984 r. we współpracy z dr. Jerzym Majem z Biblioteki Narodowej przygotował program dla inwestycji WBP w Chełmie. Akt erekcyjny pod sztandarową budowę ówczesnego PRL wmurowano w 1984 r. W 1989 r. zajął się prywatną działalnością gospodarczą, organizując na terenie Chełma i Włodawy sieć księgarń. Po zakończeniu działalności prywatnej wrócił do pracy w Wojewódzkiej, a następnie Chełmskiej Bibliotece Publicznej w charakterze kierownika Centralnego Katalogu Regionaliów. W 2008 r.
przeszedł na emeryturę.
Witold Sulimierski przepracował w placówkach kultury ponad czterdzieści lat. Poza obowiązkami zawodowymi był zaangażowany m.in. w działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Okręgu SBP oraz Stowarzyszenia Rocznik Chełmski, który powołał do życia w grudniu 2004 r. Był autorem wielu publikacji oraz artykułów drukowanych w „Roczniku Chełmskim”. Za wszechstronną działalność na rzecz kultury otrzymał wiele odznaczeń, medali i wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi oraz Złotą Honorową Odznakę SBP.